nieuwsbrief Sterrenschool de Vliegenier 14 februari 2018

Algemeen nieuws

Vanuit de directie

De vrije dagen i.v.m. de studiedagen zijn na een lang weekend voor alle ouders en kinderen achter de rug. Ik hoop dat u allen heeft genoten van deze dagen en wellicht carnaval heeft gevierd.

Wij hebben met het team een training gevolgd op met een Leefstijl trainer, Heinnie Kieft. De visie, uitgangspunten en de werkwijze van Leefstijl zijn uitgebreid toegelicht. Ook hebben wij zelf kunnen ervaren hoe de methode voor kinderen werkt door deel te nemen aan oefeningen die in de methode worden aangeboden. Er zijn 6 vaste thema’s die ieder schooljaar in alle groepen opnieuw aan de orde komen. Natuurlijk wordt het niveau en de uitwerking telkens aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Zodoende werken wij met alle groepen in een schooljaar rond dezelfde thema. De thema’s zijn erop gericht om preventief te werken aan pesten, het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten, de positieve omgang met elkaar te stimuleren, etc. Wij zijn met zijn allen erg blij met onze nieuwe werkwijze. Het past goed bij de visie van onze school en de Dalton uitgangspunten.
Ook hebben wij besloten dat er een leerlingvolgsysteem komt om de kinderen op sociaal- emotioneel gebied goed te kunnen volgen. ‘Zien’ is een leerlingvolgsysteem die op groepsniveau en op schoolniveau de ontwikkelingen op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling in kaart brengt. De onderwijsbehoeften van kinderen worden zodoende duidelijk en deze kunnen worden vertaald naar een aanbod binnen de groep. Ook kan het nodig zijn dat kinderen individueel binnen de school of extern begeleiding nodig hebben. U wordt telkens geïnformeerd over de ontwikkelingen van uw kind. 

Missie en visie 

Tijdens de studiedag is de missie en visie nog eens aangescherpt en door het team vastgesteld. Graag informeer ik u nog eens hierover:

Missie- gelukkige, zelfredzame kinderen die optimaal toegerust zijn om in de maatschappij van nu te kunnen functioneren.

Visie- wij bieden een veilige, uitdagende omgeving waarbij leerlingen optimaal worden toegerust om in de maatschappij van nu te kunnen functioneren. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit, eigenaarschap en samenwerking zien wij hierin als belangrijke vaardigheden. Taal en rekenen zijn voor ons de kernvakken. Verder hechten wij aan een brede ontwikkeling van talenten in een betekenisvolle context met behulp van het onderzoekend leren en 21e eeuwse skills. Wij sluiten aan op de behoeften van gezinnen door flexibele vakanties aan te bieden.  

Ouderavond 25 april vanaf 19.30 tot 21.00u

Op 25 april staat er een informatieve ouderavond gepland. Tijdens deze avond komt er een trainer van Leefstijl om samen met het team de werkwijze aan ouders toe te lichten. Tijdens de koffieochtenden zal ik, in overleg met ouders, deze avond ook voorbereiden. Het thema ‘social media’ en digitaal gamen zullen ook gespreksonderwerpen zijn. Wij hopen op uw komst. Het samenwerken met ouders in de opvoeding is voor ons belangrijk en biedt kinderen veiligheid.

Vrije dag instroomgroep juf Stefani

Op 23 februari is er een vrije dag voor de instroomgroep i.v.m. nieuwe vloerbedekking voor deze groep. Kinderopvang Doomijn heeft hiervoor gekozen en zodoende moet het lokaal van de instroomgroep op deze dag leeg zijn. In het geval u een probleem hierdoor krijgt met opvang, dan kunt u gerust uw kind op school brengen. Wij zorgen deze dag voor plaatsing in een andere kleutergroep.

Terugblik kerstfeest 2017

Bekijk hier de foto's van het kerstfeest. 

Winterweer in het Kristal

Het thema van dit jaar is “112 daar spelen wij mee!”

A.s. maandag en woensdag tijdens de gymuren van onze school worden de gymlessen omgetoverd tot een ware Reddingsoperatie, waarin de leerlingen op avontuur kunnen gaan en allerlei activiteiten kunnen doen die te maken hebben met de Nederlandse hulpdiensten. Er zullen brancardraces worden gedaan, er zal uit brandende flats moeten worden gesprongen, katten uit bomen moeten worden gered, met de brandslang gespoten worden en proberen te ontsnappen uit een gevangenis.
Dit kan natuurlijk het best als de leerlingen hier goed op voorbereid en gekleed zijn. De leerlingen mogen hun gymkleding/gymschoenen gewoon aantrekken. En misschien zijn er wel leerlingen met mooie brandweer/politie pakken?
De kinderen werken in groepen in de gymles. 

Wij hopen op een leuke week, waarin wij gezamenlijk als vier scholen een sportieve en uitdagende week mogen gaan beleven. 

Serious Request

Ook Bert heeft zijn muts van de veiling voor Serious Request mogen ontvangen. Hij is er heel blij mee en liet hem trots zien aan iedereen die hij tegenkwam. Dankjewel juf Linda!

Onderbouw nieuws 

Groep 1c

De afgelopen weken zijn wij heel druk geweest met het thema"Gezondheid". Deze week sluiten we het thema af. Er zal een echte ambulance voor rijden bij de school!

We hebben heel veel ervaringen opgedaan rond het thema en veel geleerd. Zo weten we waarom het goed is om te bewegen, waarom het goed is om gezond te eten, wat een dokter voor je kan doen wanneer je ziek bent, waar een apotheek voor is enz. enz.
We kwamen er achter dat jezelf heel goed vitaminedrankjes kunt maken. In eerste instantie hebben we geprobeerd om met een staafmixer de ingrediënten fijn te krijgen maar....een blender werkte toch veel beter! Natuurlijk hebben we het gemaakte drankje ook geproefd!

U leest wel: we hebben weer heel veel nieuwe woorden geleerd zoals "staafmixer", "blender" en "vitamine". Ook veel begrippen zijn langsgekomen o.a."vol", "leeg", "hard", "zacht". We hebben veel fruit geteld en "pilletjes" voor in een doosje geteld.

Op naar het volgende thema!

Groep 1/2a & 1/2b

In groep 1/2A is er de afgelopen weken veel geleerd over gezondheid. Bij groep 1/2A stond het samen ontdekken en het samen leren centraal. Wij hebben samen gerijmd, samen een gezond recept gemaakt met verschillende letters en samen hebben wij een vitaminedrankje voor PomPom gemaakt. Binnen het thema hebben de kinderen aan de volgende vaardigheden gewerkt; om de beurt praten, elkaar aankijken, naar elkaar luisteren, samenwerken en natuurlijk van elkaar leren! De kinderen hebben ontzettend genoten van het thema. En dan ook nog als afsluiting de ambulance op school. Samen met elkaar leren, wat een feest!

Middenbouw nieuws

Groep 3

Van cultuurmenu hebben we dit jaar een erg speciaal project, namelijk: papier maken! 
Tegenwoordig kunnen we elkaar bellen, appen en e-mailen. Maar vroeger stuurden mensen elkaar nog een zelfgeschreven brief. Later werd de drukkunst ontdekt. Maar hoe werd papier gemaakt? Dat weten nu de leerlingen van groep 3! In groepjes zijn zij aan de slag gegaan met het maken van papier. En dat is nog een hele klus die meerdere middagen duurt....

Bekijk hier de foto's            Word vervolgd..!

 

Groep 3b

Tijdens het vrij spelen waren Jayden en Sanne bezig met een erg mooi bouwwerk. Ze maakten een dierentuin en hadden goed nagedacht over welke dieren wel en niet bij elkaar konden staan. De mensen die zouden komen kijken in de dierentuin konden zelfs over een brug lopen om de dieren te zien. Leuk gedaan!

Groep 4

Afgelopen periode zijn de kinderen bezig geweest met het maken van toetsen, zoals begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen. 
Met rekenen richten we ons de volgende periode op de tafel van 3 en 4. Herhalen kwart voor en kwart over en oefenen digitale tijden van hele en halve uren.
Tijdens de handvaardigheidsles zijn de kinderen aan het borduren geslagen en hebben ze leuke creaties gemaakt. Het vouwen van een minion was een lastig klusje. Na veel oefenen gaf het bij de kinderen trots gevoel dat het hun gelukt was. Wat hebben ze hun best gedaan!

Groep 5

Als start van de nationale voorleesdagen kwam de directeur van de Apenheul Roel Welsing bij ons in groep 5 voorlezen. Het doel van het voorlezen was dat het lezen gestimuleerd wordt. Als je leest beleef je andere dingen dan normaal en zo bouw je je kennis op. 
Wel spannend als iemand anders komt voorlezen in de klas. De kinderen waren vol vragen en gelukkig mochten ze die gelukkig ook stellen.
Na de vragen las Roel Welsing een aantal verhalen voor uit Superjuffie. Dat was heel leuk en de kinderen luisterden aandachtig. Tot slot kregen alle kinderen ook nog een leuk presentje van de Apenheul.

Bovenbouw nieuws

Groep 6

De afgelopen twee studiedagen hebben de leerkrachten veel geleerd over de nieuwe sociaal-emotionele methode Leefstijl. In de klas zijn we er ook al mee aan de slag gegaan. We hebben het deze les gehad over wensen. Wensen voor jezelf, voor een groep of voor de wereld. Wensen hoeven niet uit te komen, maar je kan het wel proberen. 

Ieder kind moest bij deze opdracht een wens verzinnen voor zichzelf. Het moest een wens zijn die dit schooljaar kan uitkomen. Ze moeten zelf proberen om hun wens dit jaar te laten uitkomen....We zijn heel benieuwd wie het gaat lukken. Naast de deur van de klas hangt het knutselwerkje met wensen van de kinderen uit groep 6, kom gerust eens kijken. We verheugen ons op de volgende les Leefstijl!

Groep 7

De afgelopen weken zijn wij druk geweest met de afname van de CITO toetsen. Wat hebben de leerlingen hier hard en serieus aan gewerkt! Fijn om te zien dat er goed rekening met elkaar gehouden wordt tijdens deze toetsen door bijv. stil ander werk te doen wanneer je al klaar bent met de toets en een ander nog niet. 
Nu pakken we de draad weer op betreft het ‘normale’ rooster. En dat vinden we ook wel weer erg fijn! Druk met een nieuw thema van taal. Dit nieuwe thema gaat over uitvindingen. Er ontstaan leuke gesprekken bijv. over de beste uitvindingen tot nu toe. Ook kwam het woord ‘werktekening’ aan bod, met de daarbijbehorende woorden ‘dwarsdoorsnede’ en ‘formaat’. Deze woorden hebben we besproken a.d.h.v. de bouwtekening van het nieuwbouwhuis van de leerkracht. De leerlingen waren erg enthousiast en hebben nu een beetje inzicht gekregen in het aflezen van een bouwtekening. 
Met rekenen zijn we bezig met het berekenen van inhoud, het gelijknamig maken van breuken maar ook procenten, het cijferend delen en vermenigvuldigen zijn onderwerp van de rekenles. Het ene onderdeel is gemakkelijker dan het andere, maar er wordt door iedereen goed zijn/haar best gedaan om de stof op te pikken en het zich eigen te maken. 
Een nieuw onderdeel bij spelling dit schooljaar is werkwoordspelling. Stam, ik-vorm, wij-vorm, tegenwoordige tijd, verleden tijd, ‘t kofschip x zijn dan ook veel gehoorde termen in de groep. Dat gaat af en toe met een zucht.. Maar ook hierbij geldt; oefening baart kunst!
Zoals u wel kunt lezen, zijn we in groep 7 hard aan het werk!

Groep 8

De adviesgesprekken

Er waren laatst adviesgesprekken in groep 8. Iedereen heeft een advies gekregen van de meester voor de middelbare school. De school en meester kijken vooral naar de werkhouding van de kinderen en de resultaten. 
In april komt de middelbare school langs om te kijken hoe de kinderen het doen op school. Dat is na de Cito eindtoets, dus de eindtoets is nog wel belangrijk. Je advies kan daardoor nog wel omhoog naar omlaag.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Dalton sterrenschool De Vliegenier is onderdeel van Leerplein055