nieuwsbrief Sterrenschool de Vliegenier 12 april 2018

Algemeen nieuws

Vanuit de directie

De lente is in aantocht en er kan van de eerste zonnestralen worden genoten. In deze periode werken wij naar de meivakantie toe. Veel kinderen zijn vrij maar er gaan ook een aantal naar school. In de meivakantie zijn er in de eerste week 59 kinderen die les krijgen van juf Carmen, juf Clementine, juf Ankie, meester Denny en donderdag juf Lisa. In de tweede week zijn er 31 kinderen op maandag, dinsdag en woensdag, dan is De Vliegenier open. In deze week werkt juf Carmen, juf Ant en juf Aniek. Het thema tijdens deze weken wachten wij nog even af. Verder beginnen wij met de voorbereiding van het volgend schooljaar. Hierin is de inzet van onze formatie een belangrijk onderdeel. Uiteindelijk zal er in overleg met het team en de MR een definitief voorstel komen. U wordt hierover natuurlijk tijdig geïnformeerd.

Vertrek Wendy Offerman intern begeleider en Corinne Tiemessen
Juf Corinne Tiemessen heeft vlot na haar zwangerschapsverlof besloten om niet meer als leerkracht te werken. Ik wil haar bedanken voor het goede werk dat zij voor onze kinderen heeft verricht. Wij wensen haar veel geluk met haar gezin. Zij neemt vrijdag 13 april officieel afscheid van ons team. Verder heeft de werving van nieuwe intern begeleiders binnen onze Stichting Leerplein055 niet geleid tot een definitieve plaatsing van onze intern begeleider Wendy Offerman. Wendy heeft inmiddels een nieuwe uitdaging gevonden in de functie van intern begeleider in Zwolle op de Ambelt en zal ons per 1 mei verlaten. Wendy heeft voor kinderen en ouders van OBS De Vliegenier tot nu toe veel betekend en vindt het dan ook erg jammer dat het eindigt. Wij wensen haar heel veel succes op de Ambelt en alle goeds en succes.

Onderbouw nieuws 

Groep 1/2 Algemene aandachtspuntjes

Eten en drinken/traktaties

Het is de bedoeling dat uw kind voor het fruitmoment één beker mee heeft en een stuk fruit. En voor de lunch één beker en een broodtrommel.  De voorkeur gaat uit naar gezond! Regelmatig zien wij snoep en ongezonde dingen in de trommels.
Om de tafel te kunnen dekken vragen wij u een theedoek mee te nemen.
Ook zien wij graag gezonde traktaties en niet teveel!

Speelgoed

Nog steeds zien we regelmatig dat kinderen speelgoed mee naar school nemen. Dit is echter alleen de bedoeling op speelgoeddag. De laatste vrijdag van de maand is het speelgoeddag. Mocht er een wijziging zijn dan laten wij dat weten. Zie infobord bij de kleuteringang.

Rugzak

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een grote rugzak mee heeft naar school, waar alle spullen in passen? Inclusief reservekleding, voor eventuele ongelukjes.

Groep 3

Woensdag 28 maart werd het letterfeest gevierd. In groepjes gingen de leerlingen opzoek naar letters in de gang, patio en het speellokaal. De leerlingen moesten goed zoeken, want niet alle letters waren even makkelijk te vinden.
Lees verder

Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Er wordt deze dag niet gelezen met de leesmoeders. De leerlingen mogen deze dag een gezelschapsspel meenemen, zodat ze ‘s middags samen een spel kunnen spelen.

Tijdens de muziekles van groep 3a werd tijdens het zingen van het lied “Mijn tante uit Marokko” de polonaise ingezet door Benjamin en Janna. Al snel sloten er meer leerlingen aan en ging er een lange sliert met hossende leerlingen door het lokaal.

Middenbouw nieuws

Groep 4

Groep 4 ging lekker eten met paas lunch en leuk spelen. Met eiertje tik stond Sophie in de finale maar ze hat niet gewonnen.
Met nieuwsbegrip ging het over muziek niet te hard we moesten een woord web maken.
We wisten nog niet dat kinderen niet harder dan 91dB mocht hebben.
Met taal hebben we een wanneer – deel en een wie – deel geleerd.
Het is lekker weer buiten de zon schijnt lekker dus lekker spelen!!!!!!!
Lees verder

Oliver en Elin

Groep 5

Haiku's in groep 5

Groep 5 heeft de afgelopen weken met de lessen taal gewerkt aan het thema gevoelens. Veel gedichten gaan over gevoelens. In een van de lessen was de opdracht een Haiku te schrijven. Dat is een gedicht van 3 regels. De eerste regel heeft 5 lettergrepen, de tweede heeft er 7 en de derde heeft weer 5 lettergrepen. Een haiku gaat vaak over de natuur en hoeft niet te rijmen. Zie foto.

In een andere les was de opdracht te praten over de gedichten in je groepje. De kinderen gaven elkaar tips en tops. Zo leren we van elkaar wat er goed is en wat beter kan.

Bovenbouw nieuws

Groep 6

Dierenpark Amersfoort

Afgelopen vrijdag gingen groep 6/7/8 naar Dierenpark Amersfoort
Het thema ging over ’’ Leven en Dood ‘’
In het begin gingen de kinderen naar de Bavianen en de Olifanten. Ze kregen les over de dieren, en ook over als er dieren dood gaan. Om ongeveer 11.00 kregen we les over ‘’Wat het verschil was over ‘’Mensen en Dieren die op verschillende manieren rouw verwerken.’’ (we gingen erover praten). Daarna om 12.00 gingen we patat met kroket eten. Om half 1 mochten we vrij door het park lopen. Je had veel activiteiten die je kon doen bijv. Rennen tegen een dinosaurus! Je had veel speelplaatsen en je kon een HEEL rondje maken met een treintje. We hebben tijgers, een jonge kameel, giraffen, zebra’s, een luiaard, en een vogelspin

Ahmed, Elwin en Jadir

Groep 7

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen het theorie examen gemaakt voor verkeer. Alle leerlingen hebben deze toets voldoende gemaakt, knap hoor! A.s. donderdag gaan de leerlingen de weg op om het geleerde in de praktijk te laten zien. Ik hoor wat zenuwachtig geluiden, maar dit moet vast goed komen! Hopelijk kan straks iedereen met een diploma naar huis.

Ook hebben we afgelopen week workshops ontvangen vanuit CODA. Deze lessen bestonden uit het leren en oefenen van interactief voorlezen aan kleuters. Na een uitleg, het voorbereiden van een boek en het oefenen met klasgenootjes was afgelopen dinsdag het moment om dan ook echt bij de kleuters te gaan voorlezen. We kijken terug op een geslaagde middag!

Vrijdag 6 april zijn we samen met de groepen 6 en 8 naar dierenpark Amersfoort geweest. Christy heeft hiervan een kort verslagje geschreven: ‘We gingen met de auto naar de dierentuin en daar werden we verwelkomt we liepen een stuk door de dierentuin. we gingen een gebouw in en daar kregen we drinken en fruit op een stokje. Mijn groepje was leuk en gezellig hij bestond uit: Lieske Linzi Aygun christy ik en mijn moeder. We gingen eerst naar de oliefanten en daar na naar de bafieanen en daarna gingen we patat eten en daarna gingen we naar allemaal dieren en we gingen ook nog in het treintje en de de boten en iedereen was moe maar vond het leuk.’

Schoolvoetbaltoernooi 2018 voor de groepen 7 en 8

Woensdag 28 maart hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 meegedaan met het Apeldoornse scholierenvoetbaltoernooi bij CSV Apeldoorn. Ze hebben vier wedstrijden gevoetbald en allemaal verdiend gewonnen!

Ze zijn eerste van de poule geworden en mochten daarom op woensdag 11 april door naar de kwartfinale bij SV OrderBos. Ook hier hebben ze weer een topprestatie geleverd en hebben ze 2 van de 3 wedstrijden gewonnen. 

As woensdag op naar de KRUISFINALE!

Gefeliciteerd groepen 7 en 8 namens het hele team van OBS De Vliegenier. 
Alle ouders/ verzorgers bedankt voor jullie hulp! 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Dalton sterrenschool De Vliegenier is onderdeel van Leerplein055