Kleutergroepen

donderdag 3 oktober 2019

Dit schooljaar hebben wij de informatieavond op een andere manier vormgegeven. Vooraf hebben wij de informatie per link gestuurd. De ouders kregen daarna de mogelijkheid zich in te schrijven om een kijkje te nemen in de klas. Veel ouders hebben hier gebruik van gemaakt, hierdoor hebben zij een indruk gekregen hoe het in de groepen gaat. Zo hebben de ouders gezien hoe wij dagelijks starten, hoe de weekendkring vorm gegeven wordt, hoe de inloop verloopt, hoe er gymles gegeven wordt en hoe er middels de activiteiten aangesloten wordt op het thema.

We zijn inmiddels ook weer gestart met de spelletjesmiddag. Fijn dat er toch voldoende ouders zijn geweest om te helpen.

Binnen onze school werken we ook met klassenouders. Alle drie de kleutergroepen zijn nog niet voorzien. Uw rol als klassenouder is: helpen bij organiseren van extra activiteiten binnen de groep( denk hierbij aan het regelen van vervoer), daarnaast ook ondersteunen bij activiteiten waar extra handen voor nodig zijn. Mocht u interesse hebben wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht van de groep waarin uw kind zit?

Voor ons nieuwe thema “Op reis/voertuigen” kunnen wij nog kosteloos materiaal gebruiken!( doosjes enz.) Veel meeleef plezier met ons nieuwe thema!

 

Delen via