Update groep 7

woensdag 10 juni 2020

Na een aantal weken thuisonderwijs en vervolgens een paar weken met de halve groepen in de klas, mogen we nu weer met z’n allen op hetzelfde moment naar school. En dat vinden wij weer erg leuk! Erg gezellig dat alle klasgenootjes elkaar weer tegelijk kunnen zien. Maar het is ook wel weer even wennen.. Het staat weer wat voller in de klas met tafels en stoelen en we merken dat 25 kinderen samen natuurlijk ook wel iets meer geluid produceren dan maar 12 leerlingen in de groep.  Desalniettemin, fijn dat we de laatste 6 weken van het schooljaar samen kunnen afsluiten!!
De komende periode zullen wij met taal, rekenen en spelling de focus leggen op leerdoelen die een belangrijke basis vormen voor een goede start in groep 8.
Tijdens de taallessen zullen wij het komende weken gaan hebben over het aanwijzend voornaamwoorden, de functie van de puntkomma in een zin, zinnen die uit hoofdzinnen en bijzinnen bestaan, gebiedende wijs en uiteraard blijft er veel aandacht voor zinsontleding.
Tijdens de lessen van spelling komen de volgende categorieën aan bod: woorden met een ‘s, woorden met een trema, het correct schrijven van het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, Franse en Engelse leenwoorden en woorden met een -x-. Ook werkwoordspelling blijft een essentieel onderdeel van de spellinglessen. We herhalen nogmaals het schrijven van werkwoorden in de verleden tijd en we breiden het correct schrijven van het voltooid deelwoord uit.
De komende periode ligt bij de rekenlessen de focus op het cijferend rekenen (plus- en minsommen, vermenigvuldigingen en deelsommen), maar blijven we natuurlijk ook flink oefenen met het rekenen met procenten, geld en het vermenigvuldigen met breuken met een heel getal (sommen zoals 5 x 1 1/4 = ). Al met al blijven we hard aan het werk in groep 7!  Gelukkig is er ook tijd voor leuke dingen. De school heeft een aantal leuke ‘Smartgames’ in het bezit en groep 7 mocht deze spellen eens uitproberen. Smartgames zijn spelletjes waarbij het logisch denken centraal staat. Dat zorgde voor een leuke afsluiting van een rekenles.

 

Delen via