Kort nieuws

woensdag 1 november 2017

Maandag 2 oktober zijn we gestart met de peuter/ kleutergroep. Ieder maandagochtend en dinsdagochtend komen er 8 peuters, samen met juf Brenda, spelen bij ons.

Alle activiteiten doen we samen. Samen zingen, samen naar het dagritme kijken, samen spelen ( zowel binnen als buiten), samen fruit eten, samen naar een verhaaltje luisteren, enz. enz.

Leuk om te zien hoe snel de kinderen aan elkaar gewend zijn!

Delen via