nieuwsbrief Sterrenschool de Vliegenier 1 oktober 2020

Welkom bij ons op

De Vliegenier...!!

Tran en Nina 

Algemeen nieuws

Bedankt

Afgelopen dinsdag mocht ik mijn 40-jarig jubileum vieren. Natuurlijk verwacht je dan het één en ander, alhoewel dat voor mij wel wat ongemakkelijk voelde. Wat was het een heerlijke dag, het ritje in een geweldige auto, de fantastische ontvangst in het Kristel, de cadeaus en de gezellige nazit met collega’s en een vertegenwoordiging van de OR. 
Dank aan allen, het was onvergetelijk! 

Meester Ernst 

Overzicht activiteiten

Naast de vakanties en andere vrije dagen zijn er in een schooljaar natuurlijk meer activiteiten. We hoorden dat u deze graag in uw agenda wilt noteren: Klas op de Plank, zodra u als ouder weer mee mag kijken zullen we dit melden.

Klas op de Plank:
groep 1-2a dinsdag 17 november 2020
groep 1-2b dinsdag 19 januari 2021
groep 1c dinsdag 23 maart 2021
groep 3 dinsdag 18 mei 2021
groep 4 dinsdag 29 juni 2021
groep 5 dinsdag 16 februari 2021
groep 6a dinsdag 13 oktober 2020
groep 6b dinsdag 1 juni 2021
groep 7 dinsdag 2 februari 2021

Overige activiteiten:
3 december 2020: Sinterklaas op school
17 december 2020: Kerstviering
18 februari 2021: Meester- en juffendag
1 april 2021: Paas- lenteactiviteit
23 april 2021: Koningsspelen (onder voorbehoud)
2 juni 2021: Schoolreisje groep 1 t/m 7
23 t/m 25 juni 2021: schoolkamp groep 8
13 juli 2021: Afscheid groep 8 

Al de activiteiten gaan natuurlijk alleen door als de regels dat toelaten. 

Open dag basisscholen Apeldoorn gaat niet door!

Dinsdag 29 september heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondanks de aanmeldplicht voor de open dag vinden we het nu onwenselijk om twee of drie gezinnen tegelijkertijd in scholen rond te leiden. De schoolbesturen PCBO Apeldoorn, Leerplein055 en de Veluwse Onderwijsgroep hebben om deze reden besloten de open dag op woensdag 7 oktober niet door te laten gaan. Ouders die zich al hadden aangemeld krijgen persoonlijk bericht en worden uitgenodigd voor een één-op-één gesprek met rondleiding. Dit doen we uiteraard op een veilige manier en volgens de RIVM-richtlijnen. 

Onderbouw nieuws 

Nieuws uit groep 1/2

In de groepen 1 en 2 hebben we de afgelopen weken gewerkt aan het thema ‘Dit ben ik’. In het kader van de Kinderboekenweek gaan we nu over op ‘Wie hoort er bij mijn familie’. Hierbij valt te denken aan opa, oma, papa, mama, broertjes en zusjes.
Is er misschien een opa of een oma die wil komen voorlezen in de groep? Zo ja, dan kunt u contact opnemen van uw (klein)zoon of dochter. Het weer gaat weer veranderen. Houdt u er rekening mee dat wij toch zoveel mogelijk naar buiten gaan. Denkt u aan regenlaarzen en regenkleding? Dit betekent ook dat er veel herfstmateriaal te vinden, denkend aan kastanjes, eikels, beukennootjes etc. Wij gebruiken dit graag op school voor het komende thema.

Middenbouw nieuws

Groep 3

Wat hebben de kinderen van groep 3 alweer veel geleerd. Ze kennen al heel veel letters die we elke dag flitsen. Soms met flitskaartjes, maar ook met een flitsprogramma waarbij verschillende letters en ook woorden aan bod komen. Alle kinderen staan achter de stoel en bewegen mee met de oefening. Misschien leuk om samen eens te kijken op inmnsas.nl
Ook thuis kan hier een leuke activiteit van gemaakt worden.
Het werken in circuit begint ook al een mooie routine te worden. Na een korte instructie, waarbij de (nieuwe) lesstof wordt geïntroduceerd, gaan de leerlingen in drie groepen aan het werk. Een verwerking in het werkschrift, een samenwerkopdracht en een digitale of bewegende opdracht. De leerkrachten hebben zo meer de tijd om de kinderen te begeleiden en kunnen, waar nodig, ondersteuning of uitdaging aanbieden. Na een kwartier wordt er gewisseld van activiteit. Zo hebben we allemaal weer een loopje en afwisseling in verwerking. Werk dat niet af is gaat in het Postvak (een eigen la met daarin de persoonlijke spullen) en verderop de dag is er een moment van werk afmaken.
Deze week hebben we de “stoelendans leesrace” gedaan. Alle kinderen hebben hetzelfde leesboekje op tafel. Hierin staan vooral nog woordrijtjes die we dagelijks moeten oefenen. Iedereen start aan zijn eigen tafel. Op het bord staat een digitale zandloper die 1 minuut loopt. Na de minuut gaan alle kinderen door de klas lopen, als juf in de handen klapt gaan ze zitten aan de tafel die het dichtst bij is. Dan gaat de zandloper weer een minuut lopen en de kinderen lezen. Na deze minuut gaan de kinderen weer op zoek naar een andere plek. Dit wordt een aantal keren herhaald en tot slot zit iedereen weer op zijn eigen plekje en lezen we de les samen nog een keer goed door. Heel fijn om bewegend te leren!
Dan was er nog de start van de Kinderboekenweek! Wat leuk dat de meeste kinderen zich hadden uitgedost in het thema “En toen....” Anderen hadden mooie boeken meegenomen: zo hebben we gesproken over de evolutie en een verhaal gelezen over de jagers en verzamelaars. De kinderen uit groep 7 hebben in kleine groepjes voorgelezen aan groep 3. De komende weken blijft er nog veel aandacht voor de Kinderboekenweek en het leesplezier.

Kinderboekenweek in groep 4

Woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is: 'En toen?', want je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Boeken brengen geschiedenis tot leven. Lezen is niet alleen ontspannend en leuk, maar ook nog eens heel leerzaam. In groep 4 zijn we woensdag de Kinderboekenweek begonnen met een modeshow. Heel veel kinderen en meesters en juffen verkleed als vroeger; piraten, jonkvrouwen, ridders, koningen en koninginnen, Romeinen…. het was een bond spektakel en een prachtig gezicht. Terug in de klas hebben een aantal kinderen van groep 8 voorgelezen aan groepjes kinderen van groep 4. Dat was nog eens bijzonder! Deze week gaan we extra aandacht besteden aan lezen. Veel voorlezen maar ook zelf lezen. Want het is heel belangrijk om veel te lezen.

En toen.. in groep 5!

In groep 5 krijgen de leerlingen voor het eerst de methode Blink. Dit is een methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. Wij zijn beginnen met geschiedenis. Wij hebben het momenteel over de prehistorie. Wij hebben het met elkaar gehad over hoe de jagers en boeren leefden in de prehistorie. Ook zijn wij zelf op zoek gegaan naar stenen, om hunebeden te maken. Dit was nog best wel lastig, want ze hadden alleen boomstammen, keien en zand. De keien konden natuurlijk niet zomaar opgetild worden. De kinderen hebben met elkaar bedacht hoe ze hunebedden konden maken. En wat een toeval, dit sluit ook helemaal aan bij het thema van de Kinderboekenweek 'En toen...'.  

Meer lezen

Bovenbouw nieuws

Het nieuws van groep 6a

De tijd gaat reuze snel. Nu 5 weken bezig en al een hele hoop gedaan. We zijn bezig met nieuwe vakken zoals Topografie en muziek is daar nu net aan toegevoegd. De kinderen vinden het geweldig. Schot in de roos! We hebben afgelopen woensdag de kinderboekenweek geopend. Over de rode loper! Leuk om te zien en genieten van de betrokkenheid en het enthousiasme. Juf gaat ook mee doen met haar gitaar straks.
In de klas werken we hard aan "Leergeluk" en "Talenten" (anders dan goed kunnen voetballen bijv.) Het maken van huiswerk is soms wel lastig. Dat je niet een dag voordat je iets moet inleveren of moet maken op school, moet beginnen met leren, lezen of maken van werk, komen kinderen nu al achter. Dit is ook een proces waar je achter moet komen, moet ervaren en moet uitproberen. Dat je dan wel eens "valt" en weer "op moet …

Meer lezen

Nieuws uit groep 6B

KOL- gesprekken
Inmiddels hebben we veel kinderen en ouders al gesproken tijdens de KOL-gesprekken. We vinden het fijn om op deze manier kennis te maken. Tijdens de gesprekken komen we te weten wat jullie na schooltijd doen. Maar ook wat jullie op school leuk vinden en minder leuk vinden, met wie jullie goed kunnen samenwerken en waar we (extra) bij kunnen helpen. Kortom informatie die wij weer kunnen gebruiken om er een fijn schooljaar van te maken.

Spreekbeurten
Deze week mogen jullie uit maar liefst 50 onderwerpen een top 3 kiezen. Sommige kinderen kunnen niet wachten om te horen waar ze hun spreekbeurt over mogen gaan houden. Nog eventjes geduld….

Muziekles
Na de herfstvakantie krijgt ook groep 6B muziekles in het Kristal. Eén keer in de twee weken gaat de groep in het Kristal een muziekinstrument leren bespelen. Wanneer het zover is, vertellen we er meer over!

Nieuws uit groep 7

Het werk We beginnen altijd in de klas met lezen dit doen we 20 minuten per dag. Hierna hebben we spelling en doen we het 5-woordendictee. De juf noemt 5 woorden op en die moeten wij dan opschrijven in ons dicteeschrift. Daarna hebben we pauze. We gaan eerst eten en daarna gaan we buitenspelen. Na de pauze hebben we rekenen. We doen veel verschillende dingen, maar nu gaat het vooral over breuken. Na het rekenen gaan we zelfstandig werken. In deze tijd kan je je werk afmaken en daarna hebben we weer pauze. Na het buitenspelen doen we verkeer. De juf legt dan uit en daarna maken we de opdrachten. Soms mag je de opdrachten samen maken. Einde! Groetjes, M en S Kinderpostzegels De kinderpostzegels zijn weer begonnen! Je krijgt de kinderpostzegels in groep 7 en groep 8. In heel Nederland gaan kinderen langs de deuren om te vragen of …

Meer lezen

Nieuws uit groep 8

Nieuws uit groep 8

We zitten alweer een paar weken in groep 8 en we zijn al best druk geweest. De eerste dictees van spelling zitten erop en de eerste taaltoets hebben we ook weer gehad. Met rekenen zijn we druk aan het oefenen met het optellen en aftrekken van breuken. Het lukt ons al goed om de breuken gelijk te maken. Ook zijn we bezig geweest met het berekenen van de omtrek, oppervlakte en inhoud. Dit hebben we zelfs buiten geoefend tijdens de nationale buitenlesdag. We kregen een rolmaat mee naar buiten en moesten een aantal plekken op het schoolplein opmeten. Dit was erg leuk! Gisteren was de opening van de Kinderboekenweek. We mochten verkleed op school komen als verschillende geschiedenisfiguren. Zo zaten er verschillende Romeinen en soldaten in de klas en zelfs Sherlock Holmes, Abraham Lincoln en Albert Einstein waren aanwezig. Groepjes kinderen hebben voorgelezen in groep 4 en we hebben natuurlijk …

Meer lezen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Dalton sterrenschool De Vliegenier is onderdeel van Leerplein055