Sterrenschool

Binnen onze sterrenschool worden onder en na schooltijd tal van activiteiten georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn: de straatspeeldag, een schildercursus, muzieklessen, themabijeenkomsten voor ouders etc.

Er worden activiteiten aangeboden voor kinderen in de voorschoolse- en de basisschoolperiode, de jongeren, buurtbewoners en de ouders. Ouderparticipatie is vanzelfsprekend en binnen de organisatie werken instanties samen om allerlei activiteiten neer te zetten gericht op jeugd, opvoeders en buurtbewoners. Het doel is: samenhang in de buurt te bevorderen. Dat betekent niet alleen organiseren vóór, maar ook mét bewoners uit de buurt. Neemt u eens een kijkje op de website van Het Kristal, het multifunctionele gebouw dat het hart vormt van onze nieuwbouwwijk Zuidbroek.