Buitenschoolse opvang (BSO)

 

De buitenschoolse opvang wordt in samenwerking met Doomijn Kinderopvang georganiseerd. De naam van de BSO is De Toermalijn. De BSO medewerkers vangen kinderen na een inspannende schooldag op. Aan tafel eten en drinken we gezellig wat met elkaar en is er de gelegenheid om ervaringen van de dag uit te wisselen. De BSO medewerkers zorgen ervoor dat uw kind(eren) een fijne middag beleven na school bij de BSO.

Ruim aanbod voor uw kind
Binnen het multifunctionele karakter van het Kristal zijn er ook zwembad en sport-/gymvoorzieningen.

In het zwembad vinden met name (aangepaste) wateractiviteiten op het gebied van speciaal onderwijs plaats. Daarnaast worden er ook andere (reguliere) zwemactiviteiten georganiseerd, zoals les-, banen- en doelgroepzwemmen.

Het is voor de BSO kinderen mogelijk om tijdens buitenschoolse opvang deel te nemen aan de zwemlessen. De zwemlessen worden verzorgd door ACCRES. Meer informatie over dagen en lestijden kunt u krijgen op de BSO-locatie zelf.

Eén team
Medewerkers van BSO De Toermalijn werkt nauw samen met het team van OBS De Vliegenier. Zij weten goed wat er speelt op school en spelen hierop in. Zo ontstaat er een complete overdracht naar de ouder(s) toe aan het einde van de dag. Dit schooljaar hebben we tevens de ambitie om een koppeling te maken tussen de oudergesprekken vanuit school en opvang. Ook worden de peuters opgenomen binnen de groepsbesprekingen. Deze vinden plaats met de leerkracht en de intern begeleider.

BSO De Toermalijn – het Kristal