Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door BSO De Toermalijn van Doomijn Kinderopvang. Zij werken in het concept van de Sterrenschool zeer nauw samen.

Afname van de VSO is mogelijk van 7.00-8.30 of van 7.30-8.30 uur. De kinderen kunnen rustig de dag opstarten onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Er is ruimte om lekker een boekje te lezen, wat te knutselen een spelletje te doen etc. Belangrijk is dat het een ontspannen moment is voordat de school begint om 8.30 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht.

Over Doomijn Kinderopvang

Kinderen de ruimte geven, vraagt om kijken en luisteren naar kinderen. Elke dag opnieuw. Gericht kijken vanuit de liefde voor kinderen, opleiding en ervaring en de pedagogische uitgangspunten van Doomijn Kinderopvang. Als je de wereld wilt ontdekken, laat je je niet door grenzen belemmeren. Niets is zoals het lijkt: met scheerschuim kan je verven, met knopen prima leren sorteren. Pedagogisch medewerk(st)ers en gastouders zorgen dat kinderen zich op hun gemak voelen, in een veilige en gezellige omgeving. Zij spelen in op wat kinderen beleven en doen, geven hen de ruimte zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. In het Kristal vindt u een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en BSO, allemaal met de naam ‘De Toermalijn’.

Doomijn Kinderopvang is gecertificeerd volgens het HKZ-schema voor de Kinderopvang (vergelijk ISO 9001: 2000). Hierdoor is kwaliteit gewaarborgd, immers: Onze kinderopvangorganisatie wordt jaarlijks door onafhankelijke partijen gecontroleerd.

Tijdens de studiedagen is het mogelijk om extra opvang aan te vragen. Bij aanmelding van zeven of meer kinderen kan BSO De Toermalijn deze opvang verzorgen.
U dient daarvoor uiterlijk drie weken van te voren een formulier ‘Aanvraag schoolvrije opvang’ in te leveren bij een medewerker van De Toermalijn. Dit formulier is te verkrijgen via de website