Opvang van 0 tot 4 jaar

Zelfstandigheid: ook in de kinderopvang
Zowel in het kinderdagverblijf De Toermalijn als bij de peuterspeelzaal De Toermalijn wordt gewerkt met ‘Kaleidoscoop’. Deze werkwijze sluit goed aan bij Dalton. De werkwijze is erop gericht kinderen meer zelfvertrouwen te geven waardoor ze zelfstandig op ontdekking durven te gaan. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen te kiezen wat ze willen doen, dagen ze uit door te zorgen dat er telkens nieuwe materialen zijn om te ontdekken. Vanuit een onderzoekende houding leren kinderen om betekenis te geven aan de wereld om hen heen.

Vast dagritme
Er wordt gewerkt volgens een vast dagritme. Deze worden d.m.v. pictogrammen in alle groepen aangegeven met wandkaarten. Kinderen kunnen op deze manier zien wat er op een dag aan de orde komt.

Op de kasten staan foto’s van het speelgoed en materiaal dat erin zit. Zo weten de kinderen waar ze de spullen kunnen vinden en weer op kunnen ruimen. Zelf keuzes maken, geeft hen een gevoel van vrijheid en stimuleert hun zelfvertrouwen. Ze leren samen spelen en zelf problemen oplossen.

Elke dag wordt op vaste momenten met de kinderen besproken wat ze hebben gedaan. Dit geeft niet alleen inzicht in handelen en tijdsbesef, maar stimuleert meteen de taal. Het hele programma helpt de kinderen bij de overstap naar de basisschool. Ze zijn dan al gewend aan het samen met andere kinderen in de kring zitten, om liedjes te zingen en te praten over bijvoorbeeld kleuren, of om aan tafel te werken met klei, plaksel of schaar.