Lichamelijke opvoeding (gymnastiek)

De kinderen van groep 1 hebben elke dag een buitenspeelles (bij goed weer 2x per dag) of gymles in hun eigen speellokaal. De gymschoenen van deLees meer


Logopedie en Fysiotherapie

Voor kinderen die logopedie of fysiotherapeutische hulp nodig hebben, zijn er op De Vliegenier wekelijks zowel een logopediste als een fysiotherapeut beschikbaar. De logopediste isLees meer


Meldcode kindermishandeling

Landelijk is de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. BinnenLees meer


Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Sommige kinderen hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex GelderlandLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, waarbij het behalen van de kerndoelenLees meer