Kinderopvang

Bij ons worden de kinderen door alle begeleiders zowel tijdens de onderwijsuren als in de buitenschoolse opvang op één manier benaderd. Een pedagogisch medewerker werkt bij de BSO én in het onderwijs (als leerkrachtondersteuner). Hij kan aansluiten bij en inspelen op wat er gedurende de dag is gebeurd en kan ouders aan het eind van de dag dus ook compleet verslag doen van de ervaringen en belevenissen.
Ook is er vanaf 3 jaar de mogelijkheid om in te schrijven bij Doomijn Kinderopvang voor deelname aan een peutergroep. In deze groep gaan ook kleuters naar school. Kinderen leren daar van en met elkaar. Er is een vergaande samenwerking met de kinderopvang waardoor peuters ongemerkt ons basisonderwijs kunnen instromen.

Onderwijskundige ontmoeting
We vinden het belangrijk dat kinderen drempelloos van de ene in de andere ontwikkelingsfase kunnen stappen. Kinderen vanaf 2 jaar ontmoeten de oudere kinderen al vanaf hun eerste dag op vanzelfsprekende en speelse wijze. Ze komen elkaar al tegen op de patio, waar de peuters begeleid buiten spelen en kleuters ‘spelen in de patio’ dagelijks zelf als activiteit kunnen kiezen. Daarnaast organiseren onderwijs en peuteropvang ook een onderwijskundige ontmoeting. Peuters van de Toermalijn die naar De Vliegenier gaan zijn in een groep geplaatst waar een medewerker van de kinderopvang en een leerkracht de kinderen begeleiden. De intern begeleider is ook bij deze instroomgroep nauw betrokken bij de leerlingenzorg.

Kinderopvang en onderwijs gaan hand in hand
We zien dat steeds meer ouders te maken hebben met drukke banen, lange werkdagen en volle agenda’s. Bij onze sterrenschool kunnen kinderen gebruik maken van VSO (VoorSchoolse Opvang) en BSO (BuitenSchoolse Opvang). Dus: van 07.00 uur tot 19.00 uur kunnen kinderen bij ons terecht.

Als de school een vrije dag gepland heeft, probeert Doomijn Kinderopvang voor dagopvang te zorgen. Een aanvraag hiervoor moet 14 dagen van tevoren worden aangevraagd. Rechtstreeks bij Doomijn Kinderopvang of middels een formulier dat op school verkrijgbaar is

Continurooster

De Vliegenier werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Dat betekent dat alle leerlingen bij de middagpauze (tussen 12.00 en 12.30 uur) kosteloos op school blijven. Iedereen eet en drinkt de meegenomen, gezonde lunch op school. De schooltijd van uw kind is elke dag tot 14.00 uur waarna uw kind binnen de Sterrenschool gebruik kan maken van de buitenschoolse opvang.

Delen via