Dalton Sterrenschool de Vliegenier

De Vliegenier is een Sterrenschool in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Basisonderwijs en kinderopvang gaan bij ons hand in hand samen. Wij werken wij in één team samen met de mensen van de Kinderopvang De Toermalijn van Kinderopvang Doomijn. Vanuit het Daltonconcept in combinatie met de keuze voor een sterrenschool, zijn wij doorgegroeid naar een Dalton Sterrenschool. Een school die onderwijsinhoudelijk en organisatorisch perfect aansluit bij de wensen en eisen van de huidige maatschappij. Onze school staat in een prachtige nieuwbouwwijk en maakt deel uit van Het Kristal. Het is een ontmoetingsplek waar onderwijs, wonen en ontmoeten centraal staat. Wij ontmoeten u ook graag!

Wij zijn een Dalton Sterrenschool!

Wij werken al jaren volgens de uitgangspunten van het Dalton onderwijs: het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, samenwerking en het leren van en met elkaar ziet u in ons onderwijs terug. Het Sterrenschoolconcept is hieraan toegevoegd. De flexibele onderwijstijden, de gerichtheid op de omgeving/buurt, 1 pedagogisch klimaat met de kinderopvang, taal en rekenen als kernvakken en zoveel mogelijk onderwijs op maat zijn belangrijke elementen binnen onze school. Wij zijn alleen de laatste drie weken van de reguliere zomervakantie dicht en tijdens de reguliere kerstvakantie (regio midden). De maanden januari en juni komen alle kinderen naar school en mag niemand vrij nemen.

De kernvakken rekenen en taal zijn erg belangrijk binnen onze school. Een goede basis is immers belangrijk. De kinderen leren tegelijkertijd plannen, zelfstandig werken, samenwerken, reflecteren en het beoordelen van eigen werk. Ook wordt er van en met elkaar geleerd door het samenwerken te stimuleren. Allemaal vaardigheden waarmee wij uw kind willen verrijken. Het ontwikkelen van de 21e eeuwse skills is hierin ook belangrijk. Wij bereiden uw kind voor op de maatschappij van nu.

Lees verder

Elmer de olifant

maandag 18 maart 2019

Vorige week heeft groep 1/2a over Elmer de Olifant gewerkt. Ze hebben ontdekt hoe olifanten leven, wat ze eten en hoe groot ze eigenlijk zijn. Deze week zijn we gestart met het thema ‘dierenvrienden’. Alle leerlingen hebben hun dierenvriend mee naar school genomen. Deze dierenvrienden leven nu in het dierenasiel in de klas. Hier worden


Rekenles

maandag 18 maart 2019

Rekenen Tijdens de rekenles hebben de kinderen in tweetallen met rechthoeken, vierkanten en driehoeken figuren na gelegd. Dat was niet altijd even gemakkelijk, maar het is uiteindelijk iedereen gelukt. Wij zijn super trots op de leerlingen!


De voorjaarsweek

donderdag 28 februari 2019

In de voorjaarsweek wordt er gewerkt aan het thema schilderkunst. Verschillende kunstenaren zijn besproken. Hier ziet u het resultaat van de kunstenaren op De Vliegenier!