Dalton Sterrenschool de Vliegenier

De Vliegenier is een Sterrenschool in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Basisonderwijs en kinderopvang gaan bij ons hand in hand samen. Wij werken wij in één team samen met de mensen van de Kinderopvang De Toermalijn van Kinderopvang Doomijn. Vanuit het Daltonconcept in combinatie met de keuze voor een sterrenschool, zijn wij doorgegroeid naar een Dalton Sterrenschool. Een school die onderwijsinhoudelijk en organisatorisch perfect aansluit bij de wensen en eisen van de huidige maatschappij. Onze school staat in een prachtige nieuwbouwwijk en maakt deel uit van Het Kristal. Het is een ontmoetingsplek waar onderwijs, wonen en ontmoeten centraal staat. Wij ontmoeten u ook graag!

Wij zijn een Dalton Sterrenschool!

Wij werken al jaren volgens de uitgangspunten van het Dalton onderwijs: het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, samenwerking en het leren van en met elkaar ziet u in ons onderwijs terug. Het Sterrenschoolconcept is hieraan toegevoegd. De flexibele onderwijstijden, de gerichtheid op de omgeving/buurt, 1 pedagogisch klimaat met de kinderopvang, taal en rekenen als kernvakken en zoveel mogelijk onderwijs op maat zijn belangrijke elementen binnen onze school. Wij zijn alleen de laatste drie weken van de reguliere zomervakantie dicht en tijdens de reguliere kerstvakantie (regio midden). De maanden januari en juni komen alle kinderen naar school en mag niemand vrij nemen.

De kernvakken rekenen en taal zijn erg belangrijk binnen onze school. Een goede basis is immers belangrijk. De kinderen leren tegelijkertijd plannen, zelfstandig werken, samenwerken, reflecteren en het beoordelen van eigen werk. Ook wordt er van en met elkaar geleerd door het samenwerken te stimuleren. Allemaal vaardigheden waarmee wij uw kind willen verrijken. Het ontwikkelen van de 21e eeuwse skills is hierin ook belangrijk. Wij bereiden uw kind voor op de maatschappij van nu.

Lees verder

Vakantieweek

In de meivakantie zijn de kinderen aan de slag gegaan met het thema ‘Nederland’. Al snel wilden de kinderen leren over de molen. Wij hebben geleerd dat er in de molen meel gemaakt wordt voor het bakken van brood. Wat geweldig, wij hebben zelfs samen met de peuters brood gemaakt en gebakken! In de meivakantie was het ook heerlijk weer,


Koningsspelen 2018

Wat boften wij met het heerlijke weer tijdens de koningsspelen! De kinderen hebben veel plezier gehad en met name de zeepbaan was favoriet. Maar ook het afspuiten van de zeep met de tuinslang bleek als een activiteit op zich te worden gewaardeerd. De dag is fijn en goed verlopen en daar zijn we allemaal erg


Thema lente

Afgelopen weken is er gewerkt aan het thema lente. De kinderen hebben al erg veel dingen geleerd en onderzocht. De kinderen hadden het idee om hier een filmpje van te maken, zodat de ouders en LoeLoe (vriendin van PomPom) ook weten wat wij allemaal aan het leren zijn. De kinderen vonden het wel spannend om