Het Sterrenschoolconcept

Het Sterrenschool-concept is in 2008 ontwikkeld door een landelijke denktank die het antwoord heeft gezocht op de volgende vraag: “Als we vandaag met een schone lei mochten beginnen, hoe zouden we het basisonderwijs er dan laten uitzien?”. De conclusie is dat het hoog tijd is voor een vijf sterren aanpak waarbij een totaalpakket van onderwijs en kinderopvang wordt aangeboden.

Samenwerkingsverband Sterrenscholen Apeldoorn

In Apeldoorn hebben Leerplein055, de stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn, en Kinderopvang Doomijn , waar De Toermalijn deel van uitmaakt, in 2010 de handen ineen geslagen om het Sterrenschoolprincipe in de praktijk gestalte te geven. Zij doen dit vanuit het samenwerkingsverband ‘Sterrenscholen Apeldoorn’. In Apeldoorn kunt u kiezen uit twee volwaardige Sterrenscholen en beide, Sterrenschool Apeldoorn en Openbare Sterrenschool De Vliegenier, zijn vanuit dit samenwerkingsverband ontstaan.

De vijf sterren van een sterrenschool 2.0

Een volwaardige sterrenschool geeft inhoud aan het 5-sterrenconcept. Het continurooster en de flexibiliteit in opvang en vakanties is de bekendste ster van een Sterrenschool. Maar de ervaring leert dat de andere vier sterren voor ouders van minstens zo groot belang zijn aldus het samenwerkingsverband. De vier andere sterren zijn: leren én opvang verzorgd door één combinatieteam van leerkrachten en pedagogisch medewerkers die tevens klassenassistent zijn, de nadruk op rekenen, taal en lezen, maatwerk voor ieder kind en binding met de buurt.

Sterrenschool 2.2

Het samenwerkingsverband Sterrenscholen Apeldoorn maakt al sinds 2008 onderdeel uit van de landelijke denktank naar een leer- en leefklimaat voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Deze ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil. De ‘inhoud’ van de sterren is al meerdere keren aangescherpt op basis van de praktijk. Inmiddels is door de landelijke denktank versie 2.2 gerealiseerd waarbij veel aandacht is voor ICT als belangrijke component in het Sterrenschool onderwijs. De Vliegenier zal uiteraard veel gebruik maken van deze praktijkervaring.

Delen via