Continurooster/overblijven

Dalton Sterrenschool De Vliegenier werkt met een zgn. continurooster. De lestijden zijn in alle basisgroepen gelijk: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. ’s Morgens gaat de deur om 08.20 uur open. De kinderen worden door hun ouders of verzorgers naar school of naar de klas gebracht, of komen zelfstandig. Leerlingen die bij de VSO (Voor Schoolse Opvang) zijn geweest, worden door een medewerker van De Toermalijn naar de klas gebracht.
In de pauzes eten de kinderen met de leerkracht in de klas, waarna ze een kwartiertje kunnen buitenspelen. Om 14.00 uur is de schooldag voorbij, en is er nog heerlijk veel tijd om te spelen, sporten of te ontspannen. Dat laatste kan natuurlijk thuis, maar ook op de BSO De Toermalijn in het gebouw.

Pauzes
In basisgroep 1 is er tussen ongeveer 10.00 en 10.30 uur pauze. Basisgroepen 2 t/m 4 hebben pauze van 10.00 tot 10.30 uur. De kinderen kunnen dan even lekker iets eten en drinken. Gezond eten heeft natuurlijk onze voorkeur! Een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (géén snoep en chocolade, en geen priklimonade!).

Voor de middagpauze geldt eigenlijk precies hetzelfde. Hier is het wel belangrijk goed met uw kind te overleggen hoeveel er meegegeven wordt en wat er echt op moet.
De middagpauze duurt van 12.00 tot 12.30 uur. Omdat wij met een continurooster werken, gaan de kinderen daarna nog even aan de slag en zijn vervolgens elke dag om 14.00 uur vrij.

Ouders en vrijwilligers helpen bij de TSO (Tussen Schoolse Opvang)
Omdat het belangrijk is dat ook de leerkrachten even kunnen bijkomen tijdens de lunch, is het nodig extra ‘menskracht’ in te zetten tijdens deze pauze. (De pauze voor leerkrachten is overigens ook vanaf 2015 wettelijk vastgelegd binnen de CAO.)

Onze overblijfcoördinator regelt de tussenschoolse opvang (lunchpauze). Een aantal ouders en vrijwilligers helpen haar bij de uitvoering. Natuurlijk gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de school en is er overleg over de uitvoering.

Het team van De Vliegenier is altijd stand by in het geval dat het nodig is. Wilt u graag helpen? U kunt dan contact opnemen met school: 055 – 3660012