Actief Burgerschap

Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen na hun basisschooltijd weten wat de basiswaarden van onze samenleving zijn en dat zij hier respect voor hebben.Lees meer


Dalton

Wij dragen onze visie uit in ons onderwijs en hanteren hierbij de principes van Dalton. De Vliegenier is een Dalton i/o Sterrenschool. Het onderwijsconcept en deLees meer


De organisatie

Op De Vliegenier wordt zoveel mogelijk in homogene groepen gewerkt, zodat er een duidelijke basis ligt voor het werken met groepsplannen. Groepsplannen laten zien opLees meer


Digitaal waar het kan!

Als u kiest voor De Vliegenier, kiest u ook voor een digitale ontwikkeling Vorig schooljaar hebben we de beschikking gekregen over een flink aantal nieuweLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Gesprekken

    Naast het informele contact en een gesprek op afspraak zijn er natuurlijk ook de vaste, geregelde momenten om elkaar op te hoogte teLees meer


Groepsplannen

Voor de kernvakken technisch lezen, begrijpend lezen, taal, rekenen en spelling, werken we met groepsplannen. In een groepsplan wordt beschreven hoe de kinderen binnen hetLees meer


Het team

De directeur van de school is Ernst Maatman. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen deLees meer


Jaarverslag

Elk jaar is er een evaluatie over ons onderwijs. In het jaarverslag geven we weer hoe de stand van zaken is. Wij publiceren het jaarverslagLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Lichamelijke opvoeding (gymnastiek)

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben elke dag een buitenspeelles (bij goed weer 2x per dag) of gymles in hun eigen speellokaal.Lees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, waarbij het behalen van de kerndoelenLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur lesLees meer


Ons team

Op De Vliegenier werken de volgende medewerkers: Groep 1/2A Juf Femke Scholten ma t/m vr Groep 1/2B Juf Linda Schellevis woe t/m vr Juf MaaikeLees meer


Ontwikkelingsperspectief

Wanneer een leerling veel moeite heeft om het reguliere programma te volgen en gaat afwijken van dit programma kan dit van invloed zijn op hetLees meer


Onze visie

In het hart van ons onderwijs ligt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen. Vanuit een veilig, warm pedagogisch klimaat met uitdaging scheppen wijLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen Goede Vrijdag 02-04-2021 Pasen 05-04-2021 Koningsdag 27-04-2021 Hemelvaart 13-05-2021 en 14-05-2021 (valt in de meivakantie) Pinksteren 24-05-2021 Studiedagen Woensdag 25Lees meer