Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Dalton

Wij dragen onze visie uit in ons onderwijs en hanteren hierbij de principes van Dalton. De Vliegenier is een Dalton Sterrenschool. Het onderwijsconcept en de pedagogischeLees meer


De organisatie

Op De Vliegenier wordt zoveel mogelijk in homogene groepen gewerkt, zodat er een duidelijke basis ligt voor het werken met groepsplannen. Groepsplannen laten zien opLees meer


Digitaal waar het kan!

Als u kiest voor De Vliegenier, kiest u ook voor onderwijs met iPads. In de groepen 3 t/m 8 wordt met iPads gewerkt. Ook bij de kleuters komenLees meer


Gesprekken

    Naast het informele contact en een gesprek op afspraak zijn er natuurlijk ook de vaste, geregelde momenten om elkaar op te hoogte teLees meer


Groepsplannen

Voor de kernvakken technisch lezen, begrijpend lezen, taal, rekenen en spelling, werken we met groepsplannen. In een groepsplan wordt beschreven hoe de kinderen binnen hetLees meer


Het team

De directeur van de school is Ernst Maatman. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen deLees meer


Jaarverslag

Elk jaar is er een evaluatie over ons onderwijs. In het jaarverslag geven we weer hoe de stand van zaken is. Wij publiceren het jaarverslagLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Lichamelijke opvoeding (gymnastiek)

De kinderen van groep 1 hebben elke dag een buitenspeelles (bij goed weer 2x per dag) of gymles in hun eigen speellokaal. De gymschoenen van deLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, waarbij het behalen van de kerndoelenLees meer


Ons team

Op De Vliegenier werken de volgende medewerkers: Groep 1/2A Juf Carmen ma t/m vr Groep 1/2B Juf Kristel di t/m vr Juf Marja ma GroepLees meer


Ontwikkelingsperspectief

Wanneer een leerling gaat afwijken van het reguliere programma en dit invloed heeft op de uitstroombestemming na groep 8, zal de leerling een ontwikkelingsperspectief krijgen.Lees meer


Onze visie

In het hart van ons onderwijs ligt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen. Vanuit een veilig, warm pedagogisch klimaat met uitdaging scheppen wijLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen Goede Vrijdag 19-04-2019 Pasen 22-04-2019 Hemelvaart 30-05-2019 en 31-05-2019 Pinksteren 10-06-2019 Studiedagen Vr 21-09-2018 Ma 24-09-2018 Vr 08-02-2019 Ma 11-02-2019Lees meer