Stichting Vrienden van De Vliegenier

Vrienden van De Vliegenier is een stichting opgericht in 2013. Deze stichting bestaat uit een groep ouders die de school wil ondersteunen en door activiteiten hier de middelen voor genereert.

Het doel van de stichting: “De stichting stelt zich – met behulp van een daartoe bestemd vermogen – ten doel de educatie- en leeromgeving van alle leerlingen van de openbare Dalton Sterrenschool De Vliegenier te bevorderen en te verbeteren.”

In de praktijk betekent dit, dat we ondersteunen bij zaken die vanuit het reguliere budget van de school niet te bekostigen zijn, maar wel de bijdragen aan de leeromgeving. Het budget (geld en/of goederen) krijgen we binnen door fondsenwerving, zoals: de sponsorloop, verkoop van bloembollen, verkoop van schoolfoto’s en contacten met het bedrijfsleven en mogelijke sponsors. Met de gelden en goederen uit deze fondsenwerving hebben we al diverse activiteiten mogelijk kunnen maken. Iedereen (leerling, leerkracht en ouder) kan bij ons een idee indienen om het op en rond school leuker en/of beter te maken. Wij overleggen dan met de school, toetsen het idee aan onze doelstellingen en beslissen gezamenlijk of wij het benodigde budget voor het idee bekostigen.

Zo hebben we in de afgelopen jaren o.a. al bijgedragen aan:

 • Excursies naar o.a. Anne Frankhuis, voormalig Kamp Westerbork en Het Openluchtmuseum.
 • Vervanging van leesboeken.
 • Extra lesmateriaal voor kleuters met een voorsprong.
 • Een stevige en veilige voetbaltafel.
 • Bezems t.b.v. kleuterplein.
 • Extra sportshirts.
 • Een doe-les met een valkenier in Park Zuidbroek.

In het bestuur van Vrienden van de Vliegenier zitten:

 • Arnoud (vader  Nienke, groep 8a, Seline, groep 6 en Brechtje, groep 3)
 • Dianne (moeder van Loeke, groep 6 en Sieb, groep 5)
 • Jeannie (moeder van Coen, groep 6)
 • Marco (vader van Tim, groep 5 en Bas, groep 3)
 • Ellen (moeder Diede, groep 8 en Siem, groep 6)

Wij willen met onze ondersteuning de schoolervaring verrijken op educatief gebied. Zodat de kinderen aan het einde van hun basisschooltijd terugkijken op een mooie tijd! Wil je nog meer weten? Neem gerust contact met ons op, schiet ons aan op het schoolplein of in de gang of mail naar vriendenvandevliegenier@gmail.com

Vacatures
De midden- en onderbouw zijn in het bestuur vertegenwoordigd, voor de bovenbouw is plaats. Zit (een van) jou kind(eren) in de bovenbouw en vind je het leuk om als Vriend(in) van de Vliegenier de school te helpen of wil je er meer over weten? Stuur dan een berichtje naar vriendenvandevliegenier@gmail.com of neem contact op met Dianne, voorzitter van de stichting
(tel: 06-42 08 54 45)

We vergaderen één keer per maand en verder kun je zelf bepalen hoeveel tijd je er aan kwijt bent.