De medezeggenschapsraad (MR)

De MR overlegt en denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Over sommige onderwerpen adviseren we, en bij een aantal zaken (zoals het vaststellen van het schoolplan of de schoolgids) heeft de MR instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR is niet bedoeld voor individuele probleemsituaties. Die situaties moet u bespreken met de betreffende leerkracht en/of de directie.

De belangrijkste onderwerpen die we het afgelopen jaar hebben besproken, vindt u in het MR De Vliegenier – Jaarverslag 2020-2021.

Dit schooljaar staan de volgende MR-vergaderingen gepland:

Heeft u agendapunten, of vragen? Neem contact op met één van de MR-leden, of via mrvliegenier@leerplein055.nl.

 

Leerkrachten in de MR:

  • Stefani Heinz
  • Jesper Timmer

Ouders in de MR:

  • Adriaan
  • Esther