Ouderraad (OR)

Het doel van de OR is om de school te ondersteunen en de betrokkenheid van ouders met de school te stimuleren. De OR organiseert en ondersteunt diverse activiteiten, zoals:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paaslunch
 • Schoolreis
 • Eindejaarsactiviteit
 • Avondvierdaagse
 • Ondersteuning bij Koningsspelen
 • Ondersteunen bij de open dagen
 • Aankleding van de school bij bepaalde thema’s

De OR is daarnaast een schakel tussen de ouders en de medezeggenschapsraad (MR) of de directie. Wat leeft onder de ouders wordt door de OR onder de aandacht gebracht. De OR streeft ernaar om onder de leden een vertegenwoordiger te hebben uit alle basisgroepen.

 

De huidige leden zijn:

Cindy Mulderij (voorzitster)
Bernadet Dolman
Suzanne Kobessen
Reinier Ringers (penningmeester)
Hanneke Zaaijer
Norbert Vermeer
Marloes Vening (notuliste)
Muriel Struijk
Elvira Maatkamp
Lieke Rense
Melinda Moesker

Betrokken leerkrachten:

 • Alice Dijkland
 • Corry Mulderij

Iedere maand vergadert de OR op school, op de 1e woensdag van de maand om 19.30 uur. Voel u vrij om eens aan te schuiven! Heeft u vragen, suggesties of ideeën neemt u dan contact op met een van de OR-leden, of via orvliegenier@gmail.com