Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


Continurooster/overblijven

Dalton Sterrenschool De Vliegenier werkt met een zgn. continurooster. De lestijden zijn in alle basisgroepen gelijk: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur.Lees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

De MR overlegt en denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Over sommige onderwerpen adviserenLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


Gesprekken

    Naast het informele contact en een gesprek op afspraak zijn er natuurlijk ook de vaste, geregelde momenten om elkaar op te hoogte teLees meer


Leerkracht ziek… wat dan?

Mocht een leerkracht ziek worden, dan regelen wij de vervanging met zoveel mogelijk bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt hetLees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start en Home-Start+ zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 7Lees meer


Ouderraad (OR)

Het doel van de OR is om de school te ondersteunen en de betrokkenheid van ouders met de school te stimuleren. De OR organiseert enLees meer


Peuter/kleutergroep

U kunt met uw kinderen bij ons terecht vanaf 0 jaar bij de kinderopvang. Dat is tenslotte één van de pijlers onder de Sterrenschool! DeLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Stichting Vrienden van De Vliegenier

Vrienden van De Vliegenier is een stichting opgericht in 2013. Deze stichting bestaat uit een groep ouders die de school wil ondersteunen en door activiteitenLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen Goede Vrijdag 19-04-2019 Pasen 22-04-2019 Hemelvaart 30-05-2019 en 31-05-2019 Pinksteren 10-06-2019 Studiedagen Vr 21-09-2018 Ma 24-09-2018 Vr 08-02-2019 Ma 11-02-2019Lees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer