Kinderopvang en onderwijs

Sterrenschool en Doomijn Kinderopvang

Sterrenschool De Vliegenier werkt samen met Doomijn Kinderopvang volgens een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. Samen bieden we een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. Wij staan samen voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen.

Zelfstandigheid: ook in de kinderopvang

Doomijn Kinderopvang stimuleert het spelend onderzoeken van de wereld en daagt kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen zowel in het kinderdagverblijf als de peuteropvang. De werkwijze is erop gericht kinderen meer zelfvertrouwen te geven, waardoor ze zelfstandig op ontdekking durven te gaan.

Doomijn Kinderopvang biedt de volgende opvangmogelijkheden binnen ons sterrenschoolconcept:

Korte onderlinge lijnen

Iedereen kent elkaar en de onderlinge lijnen zijn kort en dit draagt bij aan een goed totaalbeeld. In de kinderopvangtijd werken we aan de volgende opvoedingsdoelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen;
  • Het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van kinderen;
  • Het ontwikkelen van de sociale competenties van kinderen;
  • Het overbrengen van normen en waarden.

Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen, zodat ze een goed beeld hebben van het welbevinden en de behoeftes van de individuele kinderen en van de groep.

Over Doomijn Kinderopvang

Doomijn ziet kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Een veilige omgeving die je zorgvuldig kiest om je kind te laten spelen en opgroeien met andere kinderen. En vooral een fijne plek om samen de wereld te ontdekken. Bij Doomijn Kinderopvang zijn alle kinderen in goede handen en zijn ze thuis in een wereld waarin ze mogen spelen met veel plezier.