Jaarverslag

Elk jaar is er een evaluatie over ons onderwijs. In het jaarverslag geven we weer hoe de stand van zaken is. Wij publiceren het jaarverslag op de website. (Zie hieronder)

Jaarverslag nov 2017-2018