Onze visie

In het hart van ons onderwijs ligt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen. Vanuit een veilig, warm pedagogisch klimaat met uitdaging scheppen wij een basis voor onze kinderen. Taal en rekenen zien wij als belangrijke instrumentele vaardigheden die zo optimaal mogelijk ontwikkeld moeten worden.  Wij willen kinderen goed voorbereiden op hun toekomst, dus in de tijd van nu!

Onze visie nader uitgewerkt en afgebeeld in dit schema:

 

De Vliegenier is volop in ontwikkeling. We willen een Sterrenschool zijn met een eigen signatuur. Een Sterrenschool houdt rekening met de eisen van onze moderne maatschappij. Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan, passen goed bij de ontwikkeling van het kind en houden rekening met de soms ingewikkelde agenda’s van ouders en kinderen. Waar kan dat mooier dan bij De Vliegenier in het centrale wijkgebouw van Het Kristal? Het biedt de mogelijkheden om vernieuwend ons onderwijs in te richten en door te ontwikkelen.

De Vliegenier neemt deel aan de landelijke pilot “Experiment Ruimte voor Onderwijstijd” die de flexibele vakanties mogelijk maakt. Deze pilot start in augustus 2020 en duurt tot 2025. Een mooi vervolg op de eerdere experimenten waaraan we als school hebben deelgenomen. Doordat we met het planbord, dagtaken, weektaken en duidelijke leerlijnen werken, kunnen de kinderen na een vakantieweek de cruciale leermomenten later inhalen. Instructie is daarbij belangrijk en wordt door de leerkracht of de leerkrachtondersteuner verzorgd.