Onze Visie

In september 2017 hebben wij onze visie nader uitgewerkt en afgebeeld in dit schema:

In het hart van ons onderwijs ligt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen.
Vanuit een veilig, warm pedagogisch klimaat met uitdaging scheppen wij een basis voor onze kinderen.
Taal en rekenen zien wij als belangrijke instrumentele vaardigheden die zo optimaal mogelijk ontwikkeld moeten worden. Met deze vaardigheden kunnen kinderen de 21e eeuwse skills ontwikkelen die de huidige maatschappij van onze kinderen vraagt. Wij willen kinderen goed voorbereiden op hun toekomst, dus in de tijd van nu!

De Vliegenier is volop in ontwikkeling. We willen een Sterrenschool zijn met een eigen signatuur. Een Sterrenschool houdt rekening met de eisen van onze moderne maatschappij. Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan, passen goed bij de ontwikkeling van het kind en houden rekening met de soms ingewikkelde agenda’s van ouders en kinderen. Waar kan dat mooier dan bij De Vliegenier in het centrale wijkgebouw van Het Kristal? Het biedt de mogelijkheden om vernieuwend ons onderwijs in te richten en door te ontwikkelen.

De Vliegenier neemt in de afgelopen jaren deel aan de landelijke pilot voor flexibele onderwijstijden, die de flexibele vakanties mogelijk maakt. Deze pilot wordt maart 2018 geëvalueerd.
Doordat we met het planbord, dagtaken, weektaken en duidelijke leerlijnen werken, kunnen de kinderen na een vakantieweek de cruciale leermomenten later inhalen. Instructie is belangrijk en wordt door de leerkracht verzorgd.

Flexpakket of standaard pakket
Als ouders kunt u kiezen uit het standaardpakket of een flexpakket. Het standaardpakket bestaat uit de reguliere vakanties, zoals die zijn vastgesteld voor Regio Midden. Kiest u het flexpakket dan kunt u binnen kaders uw eigen vakantieplanning vaststellen. In de maanden januari en juni gaan alle kinderen, dus met beide pakketten, naar school. Tijdens de laatste drie weken van de reguliere zomervakantie en de twee weken kerstvakantie zijn wij gesloten. Ook tijdens feestdagen zoals Pasen zijn wij gesloten.