Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen

Goede Vrijdag 18-04-2025
Tweede Paasdag 21-04-2025
Koningsdag

Bevrijdingsdag

27-04-2025 (valt op een zondag)

05-05-2025 (valt in de meivakantie

Hemelvaart 29-05-2024 en 30-05-2025
Pinksteren 09-06-202 (valt in de Pinkstervakantie)


Studiedagen

Maandag 23 september 2024, vanaf 12.00 uur! – alleen voor de groepen 1-2
Woensdag 25 september 2024
Vrijdag 31 januari 2025
Woensdag 5 februari 2025
Vrijdag 4 juli 2025


Standaardpakket: schoolvakantie Regio Midden

Herfstvakantie – school geopend 28-10-2024 t/m 01-11-2024
Kerstvakantie – school gesloten 23-12-2024 t/m 03-01-2025
Voorjaarsvakantie – school geopend 24-02-2025 t/m 28-02-2025
Meivakantie – school geopend

Pinkstervakantie – school geopend

28-04-2025 t/m 05-05-2025

09-06-2025 t/m 13-06-2025

Zomervakantie – school eerste 3 weken geopend 21-07-2025 t/m 29-08-2025


Let wel!

Het experiment “Ruimte voor Onderwijstijd, waar we aan mee doen, geldt voor een periode van 5 jaar en loopt t/m 31 juli 2025. Op De Vliegenier hebben we er voor gekozen om een groot deel van de vakanties flexibel in te richten. Alleen tijdens de kerstvakantie en de laatste drie weken van de zomervakantie is de school gesloten.

Vakantie kies je zelf!
Ouders van nu willen graag zelf hun tijd met de kinderen kunnen indelen. En bij de Vliegenier kan dat. Dan zijn uw kinderen vrij tijdens de reguliere vakanties voor Regio Midden. De data vindt u op deze pagina. U kunt  uw eigen vakantie-indeling – binnen de regels – plannen. U geeft 2 keer per jaar (een half jaar vooruit) de gewenste vakantieperiodes aan. Omdat we voor een deel ook tijdens de reguliere vakanties doorgaan met lesgeven kan uw kind de gemiste leerstof op dat moment alsnog krijgen. Het is voor ouders van belang dat zij rekening houden met de onderwijsbehoeften van hun kind en bij twijfel in overleg gaan met de leerkracht. Het kan zijn dat uw kind meer gebaat is bij het standaardpakket. Het kind staat altijd centraal!

Ook dit schooljaar kunt u gebruik maken van een digitaal programma voor het plannen van de vakanties en de schooldagen van uw kind.

Compensatiedagen
Een andere manier om tijd te maken voor en met uw kinderen, is gebruik te maken van ´compensatiedagen´. Door het continurooster voor alle kinderen op de Vliegenier krijgen kinderen opgeteld over 8 jaar basisonderwijs iets meer onderwijstijd dan wettelijk noodzakelijk is. Er is dus  wat ‘tijd over’. Dat geeft ons de gelegenheid de studiedagen voor het team te organiseren en u de mogelijkheid om in het schooljaar 2022 – 2023 gebruik te maken van 3 compensatiedagen. U hoeft er geen gebruik van te maken! Zo kunt u tijdens het schooljaar gewoon eens een dagje weg. Geef het wel op school tijdig aan, zodat wij het kunnen vastleggen in onze aanwezigheidsregistratie. Niet opgenomen compensatiedagen vervallen aan het eind van het schooljaar. Het is de bedoeling om de compensatiedagen in principe los op te nemen.