Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen

Goede Vrijdag 07-04-2023
Pasen 10-04-2023
Koningsdag

Bevrijdingsdag

27-04-2023 (valt in de meivakantie)

05-0502023 (valt in de meivakantie)

Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023


Studiedagen

Woensdag 9 november 2022
Vrijdag 3 februari 2023
Dinsdag 7 februari 2023 (middag)
Maandag 26 juni 2023
Nog twee nader in te vullen dagen


Standaardpakket: schoolvakantie Regio Midden

Herfstvakantie – school geopend 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie – school gesloten 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie – school geopend 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Meivakantie – school geopend 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Zomervakantie – school eerste 3 weken geopend 10-07-2023 t/m 18-08-2023


Let wel!

Het experiment “Ruimte voor Onderwijstijd, waar we aan mee doen, geldt voor een periode van 5 jaar en loopt t/m 31 juli 2025. Op De Vliegenier hebben we er voor gekozen om een groot deel van de vakanties flexibel in te richten. Alleen tijdens de kerstvakantie en de laatste drie weken van de zomervakantie is de school gesloten.

Vakantie kies je zelf! Flexpakket of standaardpakket
Ouders van nu willen graag zelf hun tijd met de kinderen kunnen indelen. En bij de Vliegenier kan dat. Wij bieden een standaardpakket voor vakanties. Dan zijn uw kinderen vrij tijdens de reguliere vakanties voor Regio Midden. De data vindt u op deze pagina. Maar u kunt ook kiezen voor het flexpakket. Dan maakt uw eigen vakantie-indeling – binnen de regels – en kiest u wanneer het u en uw gezin uitkomt. U geeft 2 keer per jaar (een half jaar vooruit) de gewenste vakantieperiodes aan. Omdat we voor een deel ook tijdens de reguliere vakanties doorgaan met lesgeven kan uw kind de gemiste leerstof op dat moment alsnog krijgen. Het is voor ouders van belang dat zij rekening houden met de onderwijsbehoeften van hun kind en bij twijfel in overleg gaan met de leerkracht. Het kan zijn dat uw kind meer gebaat is bij het standaardpakket. Het kind staat altijd centraal!

Ook dit schooljaar kunt u gebruik maken van een digitaal programma voor het plannen van de vakanties en de schooldagen van uw kind.

Compensatiedagen
Een andere manier om tijd te maken voor en met uw kinderen, is gebruik te maken van ´compensatiedagen´. Door het continurooster voor alle kinderen op de Vliegenier krijgen kinderen opgeteld over 8 jaar basisonderwijs iets meer onderwijstijd dan wettelijk noodzakelijk is. Er is dus  wat ‘tijd over’. Dat geeft ons de gelegenheid de studiedagen voor het team te organiseren en u de mogelijkheid om in het schooljaar 2022 – 2023 gebruik te maken van 3 compensatiedagen. U hoeft er geen gebruik van te maken! Zo kunt u tijdens het schooljaar gewoon eens een dagje weg. Geef het wel op school tijdig aan, zodat wij het kunnen vastleggen in onze aanwezigheidsregistratie. Niet opgenomen compensatiedagen vervallen aan het eind van het schooljaar. Het is de bedoeling om de compensatiedagen in principe los op te nemen. Het is niet de bedoeling om er vakanties mee te verlengen!