Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen

Goede Vrijdag 29-03-2024
Pasen 01-04-2024
Koningsdag

Bevrijdingsdag

27-04-2024 (valt op een zaterdag)

05-05-2024 (valt op een zondag)

Hemelvaart 09-05-2024 en 10-05-2024 (valt in de meivakantie)
Pinksteren 20-05-2024


Studiedagen

Maandag 18 september 2023
Donderdagmiddag 12 oktober 2023, vanaf 12.00 uur! – alleen voor de groepen 1 – 3
Vrijdag 26 januari 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Vrijdag 28 juni 2024


Standaardpakket: schoolvakantie Regio Midden

Herfstvakantie – school geopend 16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie – school gesloten 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie – school geopend 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Meivakantie – school geopend 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Zomervakantie – school eerste 3 weken geopend 15-07-2024 t/m 23-08-2024


Let wel!

Het experiment “Ruimte voor Onderwijstijd, waar we aan mee doen, geldt voor een periode van 5 jaar en loopt t/m 31 juli 2025. Op De Vliegenier hebben we er voor gekozen om een groot deel van de vakanties flexibel in te richten. Alleen tijdens de kerstvakantie en de laatste drie weken van de zomervakantie is de school gesloten.

Vakantie kies je zelf! Flexpakket of standaardpakket
Ouders van nu willen graag zelf hun tijd met de kinderen kunnen indelen. En bij de Vliegenier kan dat. Wij bieden een standaardpakket voor vakanties. Dan zijn uw kinderen vrij tijdens de reguliere vakanties voor Regio Midden. De data vindt u op deze pagina. Maar u kunt ook kiezen voor het flexpakket. Dan maakt uw eigen vakantie-indeling – binnen de regels – en kiest u wanneer het u en uw gezin uitkomt. U geeft 2 keer per jaar (een half jaar vooruit) de gewenste vakantieperiodes aan. Omdat we voor een deel ook tijdens de reguliere vakanties doorgaan met lesgeven kan uw kind de gemiste leerstof op dat moment alsnog krijgen. Het is voor ouders van belang dat zij rekening houden met de onderwijsbehoeften van hun kind en bij twijfel in overleg gaan met de leerkracht. Het kan zijn dat uw kind meer gebaat is bij het standaardpakket. Het kind staat altijd centraal!

Ook dit schooljaar kunt u gebruik maken van een digitaal programma voor het plannen van de vakanties en de schooldagen van uw kind.

Compensatiedagen
Een andere manier om tijd te maken voor en met uw kinderen, is gebruik te maken van ´compensatiedagen´. Door het continurooster voor alle kinderen op de Vliegenier krijgen kinderen opgeteld over 8 jaar basisonderwijs iets meer onderwijstijd dan wettelijk noodzakelijk is. Er is dus  wat ‘tijd over’. Dat geeft ons de gelegenheid de studiedagen voor het team te organiseren en u de mogelijkheid om in het schooljaar 2022 – 2023 gebruik te maken van 3 compensatiedagen. U hoeft er geen gebruik van te maken! Zo kunt u tijdens het schooljaar gewoon eens een dagje weg. Geef het wel op school tijdig aan, zodat wij het kunnen vastleggen in onze aanwezigheidsregistratie. Niet opgenomen compensatiedagen vervallen aan het eind van het schooljaar. Het is de bedoeling om de compensatiedagen in principe los op te nemen.