Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen

Goede Vrijdag10-04-2020
Pasen13-04-2020
Hemelvaart21-05-2020 en 22-05-2020
Pinksteren01-06-2020


Studiedagen

Maandag 11 november 2019
Maandag 3 februari 2020
Vrijdag 27 maart 2020
Maandag 29 juni 2020


Standaardpakket: schoolvakantie Regio Midden

Herfstvakantie21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie24-02-2020 t/m 28-02-2020
Meivakantie27-04-2020 t/m 08-05-2020
Zomervakantie20-07-2020 t/m 28-08-2020


Let wel!

Het  schooljaar 2019 – 2020 is het laatste schooljaar waarin het mogelijk is de vakanties flexibel op te nemen. De minister heeft besloten om het experiment met de flexibele schooltijden te beëindigen en de wet hiervoor niet aan te willen passen. Dit betekent dat er op 1 augustus 2020 aan de mogelijkheid om de vakanties zelf in te plannen. De laatste vier weken van de zomervakantie 2020 zijn we dan ook gesloten

Vakantie kies je zelf! Flexpakket of standaardpakket
Ouders van nu willen graag zelf hun tijd met de kinderen kunnen indelen. En bij de Vliegenier kan dat nog een jaar (tot 1 augustus 2020). Wij bieden een standaardpakket voor vakanties. Dan zijn uw kinderen vrij tijdens de reguliere vakanties voor Regio Midden. De data vindt u op deze pagina. Maar u kunt ook kiezen voor het flexpakket. Dan maakt uw eigen vakantie-indeling – binnen de regels – en kiest u wanneer het u en uw gezin uitkomt. U geeft 2 keer per jaar (een half jaar vooruit) de gewenste vakantieperiodes aan. Omdat we voor een deel ook tijdens de reguliere vakanties doorgaan met lesgeven kan uw kind de gemiste leerstof op dat moment alsnog krijgen. Het is voor ouders van belang dat zij rekening houden met de onderwijsbehoeften van hun kind en bij twijfel in overleg gaan met de leerkracht. Het kan zijn dat uw kind meer gebaat is bij het standaardpakket. Het kind staat altijd centraal!

Aan het einde van dit schooljaar krijgt u het jaarrooster mee om keuzes te maken.

Compensatiedagen
Een andere manier om tijd te maken voor en met uw kinderen, is gebruik te maken van ´compensatiedagen´. Door het continurooster voor alle kinderen op de Vliegenier krijgen kinderen opgeteld over 8 jaar basisonderwijs iets meer onderwijstijd dan wettelijk noodzakelijk is. Er is dus  wat ‘tijd over’. Dat geeft ons de gelegenheid de studiedagen voor het team te organiseren en u de mogelijkheid om in het schooljaar 2019 – 2020 gebruik te maken van 3 compensatiedagen. U hoeft er geen gebruik van te maken! Zo kunt u tijdens het schooljaar gewoon eens een dagje weg. Geef het wel op school tijdig aan, zodat wij het kunnen vastleggen in onze aanwezigheidsregistratie. Niet opgenomen compensatiedagen vervallen aan het eind van het schooljaar.