Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen
Goede Vrijdag              30-03-18
Tweede paasdag          02-04-18
Koningsdag                   27-04-18
Tweede pinksterdag   21-05-18

Studiedagen
28-09-2017
29-09-2017
09-02-2018
12-02-2018
03-04-2018
29-06-2018

Standaardpakket: schoolvakantie Regio Midden
Herfstvakantie          16-10-17 t/m 20-10-17
Kerstvakantie            25-12-17 t/m 05-01-18
Voorjaarsvakantie    26-02-18 t/m 02-03-18
Meivakantie              30-04-18 t/m 11-05-18
Zomervakantie         16-07-18 t/m 24-08-18

Afspraak voor het volgend schooljaar, let wel!
In 2018 zijn wij de eerste drie weken van de zomervakantie open en dus de laatste drie weken dicht.

Vakantie kies je zelf! Flexpakket of standaardpakket
Ouders van nu willen graag zelf hun tijd met de kinderen kunnen indelen. En bij de Vliegenier kan dat. Wij bieden een standaardpakket voor vakanties. Dan zijn uw kinderen vrij tijdens de reguliere vakanties voor Regio Midden. De data vindt u onderaan deze pagina. Maar u kunt ook kiezen voor het flexpakket. Dan maakt uw eigen vakantie-indeling – binnen de regels – en kiest u wanneer het u en uw gezin uitkomt. U geeft 2 keer per jaar (een half jaar vooruit) de gewenste vakantieperiodes aan. Omdat we voor een deel ook tijdens de reguliere vakanties doorgaan met lesgeven kan uw kind de gemiste leerstof op dat moment alsnog krijgen. Het is voor ouders van belang dat zij rekening houden met de onderwijsbehoeften van hun kind en bij twijfel in overleg gaan met de leerkracht. Het kan zijn dat uw kind meer gebaat is bij het standaardpakket. Het kind staat altijd centraal!

Aan het einde van dit schooljaar krijgt u het jaarrooster mee om keuzes te maken. Het is voor de laatste keer een ‘papieren’ versie.

Compensatiedagen
Een andere manier om tijd te maken voor en met uw kinderen, is gebruik te maken van ´compensatiedagen´. Door het continurooster voor alle kinderen op de Vliegenier krijgen kinderen opgeteld over 8 jaar basisonderwijs iets meer onderwijstijd dan wettelijk noodzakelijk is. Er is dus  wat ‘tijd over’. Dat geeft ons de gelegenheid de studiedagen voor het team te organiseren en u de mogelijkheid om jaarlijks gebruik te maken van 4 compensatiedagen. U hoeft er geen gebruik van te maken! Zo kunt u tijdens het schooljaar gewoon eens een dagje weg. Geef het wel op school tijdig aan, zodat wij het kunnen vastleggen in onze aanwezigheidsregistratie. Niet opgenomen compensatiedagen vervallen aan het eind van het schooljaar.