Onze Sterrenschool

De Vliegenier is de tweede Sterrenschool van Apeldoorn. Een Sterrenschool sluit onderwijsinhoudelijk en organisatorisch aan bij de wensen en eisen van de huidige maatschappij. Wij vinden de veiligheid en het welbevinden van onze kinderen belangrijk. Het is onze visie dat een doorgaande sociaal-emotionele ontwikkeling voorwaardelijk is om te kunnen ontwikkelen. Onderwijs en opvang gaan bij ons hand in hand. We werken vanuit de principes van het Dalton onderwijs, waarbij samenwerking en zelfstandigheid belangrijke onderdelen zijn. Sterrenschool De Vliegenier is voor kinderen van 0 tot 13 jaar en wij vormen een team met de pedagogisch medewerkers van De Toermalijn van Doomijn Kinderopvang.

Onze school heeft inmiddels ongeveer 250 leerlinge en sinds 2012 hebben wij een fijn schoolgebouw in Het Kristal, een mooi multifunctioneel centrum aan de Laan van de Charleston 75.

Digitalisering en Dalton-principe past goed bij de Sterrenschool

Wij werken al jaren volgens de uitgangspunten van het Dalton onderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflecteren en het uitgangspunt om met en van elkaar te leren, zien ouders inmiddels in alles terug. U herkent dit ook in de rust, de overzichtelijkheid, een veilige sfeer, de manier waarop iedereen met elkaar omgaat en natuurlijk in het onderwijs.

Rekenen en taal staan voorop in onze school. Een goede basis is immers belangrijk. De leerkracht leert de kinderen tegelijkertijd plannen, zelfstandig te werken, samen te werken en het eigen werk te beoordelen. Allemaal vaardigheden waarmee uw kind later zijn of haar vleugels kan uitslaan.

Het Sterrenschool concept biedt ouders de mogelijkheid om binnen bepaalde kaders vakantie voor de kinderen op te nemen. Het betekent dat wij de verwerking van de leerstof van taal en rekenen zoveel mogelijk digitaal aanbieden. Met de software die we gebruiken kunnen we zo goed mogelijk de opbrengsten monitoren en onderwijs op maat aanbieden.

De leerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en maakt onder meer de pedagogische en didactische ontwikkelingsplannen. De leraarondersteuner ondersteunt de leerkracht in alle activiteiten. Nadere uitwerking van pedagogische of didactische ontwikkelingsplannen, of het geven van instructie aan kleine groepjes leerlingen kan ook bij de werkzaamheden van een leraarondersteuner horen, uiteraard in afstemming met de leerkracht.

Update april 2019 – Minister Slob stopt landelijk experiment flexibele onderwijstijden

Basisgroepen en niveaugroepen

De Vliegenier werkt met de jaargroepindeling 0 t/m 8, en sluit zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van het kind. Binnen de groepsplannen is de vertaling gemaakt van onderwijsbehoeften naar een uitvoerbaar, organisatorisch plan.

Delen via