Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


Buitenschoolse opvang (BSO)

  De buitenschoolse opvang wordt in samenwerking met Doomijn Kinderopvang georganiseerd. De naam van de BSO is De Toermalijn. De BSO medewerkers vangen kinderen naLees meer


Flexibele onderwijstijden

De tien scholen in Nederland die deelnemen aan het experiment flexibele onderwijstijden krijgen de mogelijkheid om onderwijs dat tijdens de reguliere zomervakantie wordt aangeboden meeLees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Opvang van 0 tot 4 jaar

Zelfstandigheid: ook in de kinderopvang Zowel in het kinderdagverblijf De Toermalijn als bij de peuterspeelzaal De Toermalijn wordt gewerkt met ‘Kaleidoscoop’. Deze werkwijze sluit goedLees meer


Peuterspeelzaal / peuteropvang

Samen in hetzelfde gebouw! In ons schoolgebouw is ook een ruimte gerealiseerd voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal De Toermalijn. In het lokaal van de BSO (BuitenLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door BSO De Toermalijn van Doomijn Kinderopvang. Zij werken inLees meer