nieuwsbrief Sterrenschool de Vliegenier 09-02-2017

Vakantie planning

De verwerking van de vakantieplanning is sterk vertraagd door de afwezigheid van Yvonne. Sinds 2 weken hebben we een vervanger voor Yvonne. Zijn naam is Henk Kraaykamp. Hij is hard bezig de achterstand weg te werken en heeft nu alles in beeld. Voor de kinderen wiens ouders niks hebben terug gemaild, zijn we er nu van uit gegaan dat ze allemaal gebruik maken van de reguliere vakanties. Er blijken heel veel ouders 1 of meerdere dagen te weinig of te veel te hebben ingevuld. Deze ouders ontvangen via de mail persoonlijk het verzoek de planning aan te passen en te retourneren. Als u binnen 2 weken niks hoort, dan is de planning akkoord.

Protocol 'Te laat komen'

Deze week heeft u via de email het protocol 'Te laat komen' van ons ontvangen. Mocht u er vragen over hebben, dan kunt u een email sturen naar interim-directeur Ton Markink (tmarkink@leerplein055.nl)

Vervanging bij ziekte

Het einde van een griepepidemie in Nederland schijnt in zicht te zijn. Ook het personeel van de Leerplein scholen wordt er door getroffen en dat zorgt voor een grote vervangingsvraag. De afgelopen 2 weken was er soms geen invaller meer beschikbaar. In dat soort situaties verdelen we, indien mogelijk, de kinderen over de andere groepen. In voorkomende gevallen moeten we wellicht besluiten u te vragen de kinderen thuis te houden. Gelukkig is dat laatste nog niet aan de orde geweest.

Dalton sterrenschool De Vliegenier is onderdeel van Leerplein055