Flexibele vakanties op De Vliegenier

Op De Vliegenier kan er gebruik gemaakt worden van flexibele schooltijden.  Via https://www.obsdevliegenier.nl/vakantieplanner kunt u uw vakanties ingeven. Als voorgestelde vakanties staan de vakanties aangegeven zoals die door het ministerie worden voorgeschreven. Na de afgesproken datum (30 september 2021) voor het invullen van de planner gaan we ervan uit dat, als u niets heeft aangegeven, gebruik maakt van reguliere vakanties. Wij geven dat aan in het systeem. Maakt u wel gebruik van de flexibele tijden dan gaan we ervan uit dat uw kind in de meest nabij gelegen vakantie wel naar school gaat. Anders zal dat in de zomervakantie zijn. Wij keuren dan de aanvraag meestal goed. Daarbij kijken we hoe de vakantie wordt gecompenseerd in de vakanties. Daarbij geldt als regel dat een kind niet langer dan 12 à 13 weken onafgebroken naar school gaat.

We hanteren wel enkele regels;

  • In de eerste twee weken na de zomervakantie is het niet mogelijk om vakantie te plannen. Dit in verband met de groepsvorming en het wennen aan de nieuwe leerkracht.
  • Ook tijdens de periodes dat de toetsen van het leerlingvolgsysteem worden afgenomen kan er geen vakantie gepland worden. Dat heeft te maken met het feit dat we anders te veel toetsen individueel moeten afnemen. In de vakantieplanner staan deze weken geblokkeerd.
  • Voor kinderen uit groep 3 raden we een vakantie vroeg in het jaar af, omdat er dan belangrijke stappen worden gezet in het leesproces. Maar als u ervoor kiest, houden we dat niet tegen.
  • Op de erkende feestdagen is de school gesloten.

De school is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de kerstvakantie en de laatste drie weken van de zomervakantie.

 

Naast flexibele schooltijden zijn er ook de zogenaamde compensatiedagen. Een familie weekend, een dagje uit, even bijkomen. Het kan op De Vliegenier. Per jaar zijn er, afhankelijk van het aantal beschikbare uren, drie dagen (voor het schooljaar 2021 – 2022) die hiervoor gebruikt kunnen worden. Ook hiervoor gelden enkele regels:

  • De dagen hoeven niet gebruikt te worden. Nu gebeurt het nog wel eens, dat leerlingen die in de zomervakantie naar school, hun dagen nog snel even “opmaken”. Dat kan natuurlijk, maar de leerkrachten zijn wel druk geweest om die dagen te plannen. Als we het van tevoren weten, dan scheelt ons dat ook weer.
  • De compensatiedagen kunnen op dezelfde dag worden aangevraagd. Dat kan ook in de vakantieplanner.

Delen via