Ons team

Het team van De Vliegenier bestaat uit enthousiaste, gepassioneerde en betrokken leerkrachten afkomstig van onderwijskoepel Leerplein055 en Doomijn Kinderopvang: wij verzorgen gezamenlijk het onderwijs en de kinderopvang. Ons team werkt anders. We zoeken bewust naar een goede mix van verschillende functies. Die mix moet passen bij wat het onderwijs van ons vraagt. We beschikken over leerkrachten, leraarondersteuners, over pedagogisch medewerkers, over een conciërge / administratief medewerker, over een manager kinderopvang en een manager onderwijs.

Combinatiefuncties
Het meest ideaal in onze situatie zou zijn, dat we ons personeel kunnen inzetten bij zowel de kinderopvang, als bij het onderwijs. We zijn erg blij, dat we in ons team nu al één duo-functionaris hebben. Op die manier kunnen we de overdracht prachtig waarborgen en is er echt sprake van een doorgaande lijn in onderwijs en opvang.

Het team van De Vliegenier brengt niet alleen kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn in deze tijd. De totale maatschappijontwikkeling is het best zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren, zonder je zelfrespect te verliezen.

 

Delen via