Sterrenschool: onze vijf principes

 

 1. 50 weken per jaar open, van 7.30 tot 18.30 uur
  – ouders bepalen zelf de vakanties van hun kind
  – continurooster: elke dag voor alle leerlingen onderwijs van 8.30 tot 14.00 uur
  – compensatiedagen (‘snipperdagen’)
 2. Eén pedagogisch klimaat: onderwijs en kinderopvang hand in hand
 3. Maatwerk voor elk kind
 4. Uitblinken in taal, lezen en rekenen met behulp van de nieuwste digitale ontwikkelingen
 5. Samenwerking met de organisaties in ons multifunctionele buurtgebouw Het Kristal

1) 50 weken per jaar geopend, u plant zelf uw vakantie!

Binnen bepaalde grenzen kunt u ongeveer 11 vakantieweken zelf inplannen. Per half jaar geeft u aan, wanneer uw kind vrij zal zijn van school. Daarbij kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om de reguliere vakantieperiodes aan te houden, zoals vastgesteld volgens het rooster van OC&W voor ‘Nederland midden’. Doordat we werken in niveaugroepen en volgens de eigen ontwikkelingslijnen ontstaan er geen onderwijshiaten. Eenmaal terug pakken de kinderen de draad gewoon weer op.

Continurooster

Openbare Sterrenschool De Vliegenier werkt met een zogenoemd continurooster. Voor de kinderen heerlijk duidelijk. De lestijden zijn voor alle leerlingen gelijk: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00. Iedereen luncht op school: alle kinderen eten tussen de middag hun zelf meegebrachte broodmaaltijd in de klas. Een overzichtelijke en compacte schooldag, met daarnaast nog heerlijk veel tijd om te spelen, sporten of te ontspannen. Dat laatste kan thuis, of op de BSO.

Opvang buiten schooltijden

Elke schooldag en in de vastgestelde vakanties kunnen de kinderen naar de buitenschoolse opvang. Voor schooltijd van 7.30 – 8.30 uur (eventueel eerder dan 7.30 uur, in overleg) en na schooltijd tot uiterlijk 18.30 uur. In reguliere schoolvakanties is er opvang van 8.00 tot 18.00 uur.

Compensatiedagen (‘snipperdagen’)

Omdat alle kinderen tijdens hun schoolloopbaan van 8 jaar elke dag dezelfde uren maken, krijgen ze meer onderwijstijd dan wettelijk noodzakelijk is. Dat geeft ons de gelegenheid onze studiedagen te organiseren en u de mogelijkheid om jaarlijks gebruik te maken van vier compensatiedagen, ook wel bekend als ‘snipperdagen’. Zomaar een dagje weg is daarmee mogelijk. U moet dat wel melden (liefst een dag van te voren), zodat we dat kunnen vastleggen in onze ‘aanwezigheidsregistratie’. Het levert ouders en kinderen naast een hoop plezier en kwaliteitstijd ook soms net even een beetje ‘lucht’ op. Ook hier geldt: door het werken in niveaugroepen en leren volgens eigen ontwikkelingslijnen, ontstaan er geen leerhiaten. Overigens hoeft u er geen gebruik van te maken, het mág! Niet opgenomen compensatiedagen komen aan het eind van het schooljaar te vervallen.

2) Eén pedagogisch klimaat: onderwijs en opvang hand in hand

Alle begeleiders benaderen de kinderen zowel tijdens de onderwijsuren als in de buitenschoolse opvang op één manier. Eén pedagogisch medewerker werkt bij de BSO én in het onderwijs, als leerkrachtondersteuner. Deze medewerker kan aansluiten bij, en inspelen op wat er gedurende de dag is gebeurd. Ouders krijgen zo aan het eind van de dag dus een compleet verslag van de ervaringen en belevenissen.

We vinden het belangrijk dat kinderen drempelloos van de ene in de andere ontwikkelingsfase kunnen stappen. Kinderen vanaf 2 jaar ontmoeten de oudere kinderen al op vanzelfsprekende en speelse wijze. Ze komen elkaar al tegen op de patio, waar de peuters begeleid buiten spelen en kleuters dagelijks ‘spelen in de patio’ als activiteit kunnen kiezen. Daarnaast organiseren we ook een onderwijskundige ontmoeting. Peuters van De Toermalijn die daarna naar De Vliegenier gaan, kunnen wekelijks basisgroep 1 bezoeken. Ze komen er spelen en maken alvast kennis met de kinderen en het onderbouwteam.

3) Maatwerk voor ieder kind

Leren wordt echt leuk, als het betekenisvol is voor kinderen. Daarom zorgen we voor onderwijs op maat voor elk kind, aansluitend bij ieders mogelijkheden en behoeften. Dat doen we direct vanaf het startniveau en we zorgen dat uw kind daarna steeds nieuwe uitdagingen en opdrachten krijgt om het volgende niveau in de ontwikkeling te halen. We vragen ons steeds af: welke instructie of werkvorm leidt, op welk moment, bij welk kind tot een goed resultaat? De scheiding tussen spelen en leren is niet meer zo strak geregeld. We laten kinderen betekenisvol leren: op een manier die aansluit bij de belangstelling van de kinderen waardoor ze beter en meer worden geboeid. Onderwijs op maat is verder makkelijker vorm te geven door het gebruik van laptops of tablets.

Elk kind speelt en leert vanuit zijn eigen basisgroep: een veilige, sociale omgeving. De Vliegenier heeft vier basisgroepen (in plaats van de traditionele groep 1 t/m 8). Deze basisgroepen sluiten aan bij vier vormen van ontwikkelen en leren:
– Basisgroep 1 (ongeveer 4 tot 6 jaar): spelend leren / voorbereidend leren. Ontdekken wat je allemaal al kunt!
– Basisgroep 2 (ongeveer 6 tot 8 jaar): aanvankelijk leren. De eerste stappen van het lezen, schrijven en rekenen.
– Basisgroep 3 (ongeveer 8 tot 10 jaar): voortgezet leren 1. Verdiepen en starten met toepassen van wat is geleerd.
– Basisgroep 4 (ongeveer 10 tot 12 jaar): voortgezet leren 2. Verdere verdieping, toepassen voor de eigen verdere ontwikkeling.

Elke basisgroep heeft een leerkracht. Daarnaast zijn er ook leerkrachtondersteuners in de school, die de kinderen in groepjes of individueel instructie kunnen geven of ondersteunen.

4) Uitblinken in rekenen, taal en lezen

We willen graag uit de kinderen halen, wat er aan mogelijkheden in zit. Vanuit de basisgroepen stromen de kinderen voor vakken als taal, lezen en rekenen uit naar niveaugroepen. Het kan dus heel goed voorkomen, dat een kind van verschillende leerkrachten of leerkrachtondersteuners op verschillende plekken instructie of begeleiding krijgt. De basisgroep is de ‘veilige haven’ waar het kind enkele keren per dag weer terug komt, bij de eigen leerkracht.

Bij het werken op het eigen niveau speelt digitaal leren een belangrijke rol. Zo hebben we voor rekenen gekozen voor de methode ‘MATH’. Deze methode snijdt het rekenen helemaal toe naar het niveau van het kind op alle rekengebieden. Het daagt vervolgens uit om steeds opnieuw te verbeteren en te ontwikkelen. Bovendien wordt er in deze methode veel aandacht besteed aan het leren vanuit de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig en samen aan de slag gaan.

Ons onderwijsaanbod bestaat niet alleen uit rekenen, taal en lezen. Zo besteden we bijvoorbeeld aandacht aan wereldoriëntatie via de methode ‘Topondernemers’. Ook deze methode staat dicht bij de kinderen, daagt ze uit en laat ze keuzes maken. En ook hierin spelen digitale middelen een belangrijke rol, bij het verwerven van informatie én het presenteren.

Kunstzinnige vorming (tekenen handvaardigheid, dans en drama en muzikale vorming) bieden we gebundeld aan in de vorm van een creativiteitscircuit. Daarbij schakelen we waar mogelijk de hulp in van experts en ouders, om de groepen klein te houden en de beleving groot.

De Bewegingslessen hebben al sinds enige tijd een kwaliteitsimpuls gekregen door te werken met een speciale gymleerkracht, die we met de organisatie Accres voor de basisgroepen 1, 2 en 3 kunnen inzetten. In basisgroep 4 worden de bewegingslessen verzorgd door ons eigen gespecialiseerde personeel.

5) Binding met de buurt

Openbare Sterrenschool De Vliegenier is gehuisvest in het multifunctionele buurtgebouw Het Kristal, in het hart van de nieuwbouwwijk Zuidbroek. Meerdere organisaties, allen met een maatschappelijke functie, hebben een plek in dit gebouw. Zo is er een school voor protestants-christelijk basisonderwijs, een school voor meervoudig gehandicapte kinderen en een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderopvang, een restaurant en een gezondheidscentrum. Deze organisaties werken waar mogelijk samen. Zo is BSO De Toermalijn steeds in overleg met organisaties binnen en buiten Het Kristal, om het aanbod van naschoolse activiteiten zo groot mogelijk te maken. Ook worden er na school zwemlessen aangeboden in samenwerking met Accres, die in Het Kristal de gymzalen en het zwembad exploiteert.
Ook de bewoners van de vier woontorens van Het Kristal (‘50+ers’) worden bij de organisaties betrokken. Zo zijn er bewoners die als vrijwilliger assisteren bij peuterspeelzaal De Toermalijn of die zich bezighouden met het tuinonderhoud. Deze activiteiten worden geïnitieerd en gecoördineerd door de sociaal beheerder van Het Kristal.

Een dagje Openbare Sterrenschool De Vliegenier

 • Vanuit de Voorschoolse Opvang loop je naar je basisgroep. Daar start je met elkaar de onderwijsdag in je basisgroep. Je maakt er een plan voor de rest van de dag.
 • Daarna ga je al gauw naar je niveaugroep voor lezen en taal. Dat is de groep waar je qua ontwikkelingsniveau thuis hoort.
 • Rond tien uur ben je weer in je basisgroep. Even gezellig een pauzehapje en bespreken hoe het is gegaan.
 • Dan is het tijd om in te loggen voor rekenen. Digitaal dus, met een laptop of tablet. Je kunt op je eigen niveau op je eigen webpagina aan de slag, of je krijgt instructie op je eigen niveau in kleinere groepjes.
 • Daarna weer naar je basisgroep. Weer even samen eten en lekker buiten spelen op het plein.
 • In deel twee van de dag ga je op onderzoek. Bijvoorbeeld via het creativiteitscircuit, gymnastiek, een eigen opdracht die je uitwerkt, een presentatie die je houdt. Hier werk je veel meer met elkaar, samen in een groepje of met alle kinderen uit je klas, waar mogelijk met behulp van digitale middelen.
 • Om twee uur is het onderwijsdeel van de dag voorbij. Dan ga je naar huis of je wordt opgehaald om mee te gaan naar de Buitenschoolse Opvang. Op de BSO bepaal je zelf wat je gaat doen. Doe je mee met de workshops of ga je lekker vrij spelen? Wil je samen spelletjes doen of ga je lekker naar buiten? Lekker chillen met een boekje op de bank, of maak je alvast je huiswerk? Het kan allemaal.
 • Aan het eind van een hele dag ontdekken, leren en spelen ga je weer naar huis.

Delen via