nieuwsbrief Sterrenschool de Vliegenier 10 september 2020

Welkom bij ons op De Vliegenier...!!

         
Mehraan, Shahram, Atakan, Yindra, Markus, Lucy, Kaplan, Meraj & Brajan.

Algemeen nieuws

Kennismaking

Aan het begin van elk schooljaar bent u gewend om tijdens een informatieavond geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Dat is dit jaar natuurlijk een dingetje, we willen niet met teveel mensen tegelijk in een lokaal verblijven. Daarom hebben we gezocht naar een andere oplossing. Uiterlijk 18 september krijgt u van de leerkracht van uw kind een Powerpoint-presentatie met daarin alle informatie. We proberen zoveel als mogelijk informatie te delen, de vorm waarin dit gebeurt, kan natuurlijk verschillen per leerkracht. Het kan zijn dat er in de Powerpoint foto’s en filmpjes van de (kinderen uit) groep in de presentatie worden opgenomen. Deze mogen niet verder, via welk kanaal dan ook, worden verspreid! Ook spreken we u en uw kind aan het begin van het jaar tijdens de KOL (Kind Ouder Leerkracht) gesprekken (vanaf groep 2). We vinden deze gesprekken belangrijk en hebben daarom besloten om deze wel door te laten gaan. We hanteren daarbij zeker de RIVM regels (handen wassen, afstand houden e.d.). De uitnodiging hiervoor ontvangt u op 14 september van de leerkracht van uw kind. U kunt dan 2 mogelijkheden aangeven waarop u kunt. De leerkracht maakt vervolgens de indeling. De gesprekken worden gehouden vanaf 21 september.

Vakantieplanner

Velen van u hebben de weg naar de vakantieplanner al weten te vinden. Ook kregen we berichten dat niet iedereen er in kan werken, of dat er een melding kwam met de melding "de agenda is niet te openen" o.i.d. Het kan dan zijn dat een andere browser uitkomst biedt. Ook kon er bijvoorbeeld nog geen vakantie in maart worden gepland als u uw kind wel in de voorjaarsvakantie naar school wilt laten gaan. Inmiddels is dit probleem opgelost. U kunt voor het hele schooljaar al uw keuze maken. Het is wel belangrijk dat u uw vakanties aangeeft, ook als u de reguliere vakanties volgt. U kunt inloggen met de inloggegevens die u ook gebruikt voor de Leerplein055-app. Ook compensatiedagen en ziekmeldingen kunt u via de planner aangeven.

Calamiteitenformulier

Zoals elk jaar heeft uw kind vorige week een Calamiteitenformulier meegekregen. Dit formulier dient elk jaar voor elke leerling apart ingevuld te worden. We snappen dat dit wellicht onhandig is, maar er soms wijzigingen die wij niet altijd meekrijgen. Wilt u het formulier z.s.m. inleveren bij de leerkracht of bij Ans?

HVO

Zoals het bij ons op school te doen gebruikelijk is, zal er ook in dit schooljaar weer Humanistisch Vormings Onderwijs worden verzorgd door "Vormingsonderwijs". Deze organisatie regelt de leerkracht. Aangezien juf Anne Marie Zweers is gestopt met haar lesgevende taken in Apeldoorn, is men op zoek naar een nieuwe leerkracht.  We hebben goede hoop dat dit op korte termijn gaat lukken. We verwachten dat de lessen volgende week weer starten. Mocht u niet willen dat uw kind deze lessen volgt, wilt u dat dan melden aan meester Ernst.

Dringend hulp gezocht

De overblijf commissie verzorgt het overblijven voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2. Op die manier kunnen ook de leerkrachten uit deze groepen even van hun welverdiende pauze genieten. Nu is het aantal overblijfouders zeer beperkt en in de volgende maand stoppen er twee ouders. U snapt dat we het team overblijfouders graag willen aanvullen. Lijkt het u leuk om met een groep kleuters gezellig tussen de middag te eten en te  zorgen voor een frisse start in de middag na het eten? Neemt u dan eens contact op met Sabina Heins, telefoon 06-13211327. Zij verzorgt de inroostering. En het leuke is, u krijgt er een kleine vergoeding voor; toch een leuk spaarpotje.

Folders

Elk jaar krijgen we als school het verzoek van diverse instellingen om flyers, folders e.d. uit te delen. Dat doen we braaf, alhoewel we ons realiseren dat de school wel een verdienmodel aan het worden is. Toch is er bij u als ouders hiervoor belangstelling. We geven alles in een keer mee, zodat u een keuze kunt maken. Vrijdag 11 september geven we dit materiaal mee.

Parkeren bij school

Aan het begin van het schooljaar vragen we u opnieuw even aandacht voor het parkeren bij de school. In de eerst plaats is het natuurlijk fijn als de kinderen op de fiets of lopend naar school komen. We snappen dat dat niet altijd mogelijk is. Daarom is het vaak erg druk aan de Laan van de Charleston, ook omdat ook de buurschool veel leerlingen heeft. We vragen u daarom dringend: Niet te parkeren voor de uitrit van de overburen Niet te parkeren op de uitrit van de school (het grijze vlak). Dit is bestemd voor calamieiten! Niet te parkeren op het gras in de bocht, dat belemmert het uitzicht op de kruising. We hopen op uw medewerking

Even voorstellen

De Vrienden van De Vliegenier

In deze eerste Luchtpost van dit schooljaar willen we ons even opnieuw voorstellen. Wij zijn de Vrienden van de Vliegenier. Een stichting opgericht in 2013 door een groep ouders die de school wilden ondersteunen. Ons doel is om de educatie- en leeromgeving van alle leerlingen van OBS Dalton Sterrenschool De Vliegenier te bevorderen en te verbeteren. Wij willen dat de kinderen aan het einde van hun basisschooltijd terugkijken op een mooie tijd! Dit betekent dat wij helpen bij zaken waarvan de kosten niet uit het reguliere budget van de school betaald kunnen worden, maar die wel bijdragen aan de leeromgeving. De middelen hiervoor genereren wij door het organiseren van activiteiten zoals bijv. de sponsorloop. Iedereen (leerling, leerkracht en ouder) kan bij ons een idee indienen om het op en rond school leuker en/of beter te maken. Wij overleggen dan met school en toetsen het idee aan onze doelstellingen. Samen beslissen wij of het benodigde budget voor het idee beschikbaar gesteld wordt.

Zo hebben we o.a. bijgedragen aan:
• Excursies naar het Anne Frankhuis, Kamp Westerbork en Het Openluchtmuseum.
• Vervanging van leesboeken.
• Extra lesmateriaal voor kleuters met een voorsprong.
• Een stevige en veilige voetbaltafel.
• Een mooie boekenkast voor de schoolbibliotheek
• Extra sportshirts.
• Een doe-les met een valkenier in Park Zuidbroek.

Vind jij dit ook wel wat en lijkt het je het leuk om als Vriend(in) van de Vliegenier de school te helpen of wil je er meer over weten? Stuur dan een berichtje naar vriendenvandevliegenier@gmail.com
We vergaderen één keer per maand en verder kun je zelf bepalen hoeveel tijd je er aan kwijt bent.

Namens de Vrienden van de Vliegenier,
Dianne, Ellen, Jeannie en Marco

Mijn naam is Gerda Veldhoen en samen met Maaike werkzaam in groep 6b. Vooral op maandag en dinsdag zult u mij aantreffen op de Vliegenier. In de 2e helft van de week zit ik vaak zelf in de ‘schoolbanken”. Ik volg namelijk graag cursussen op het gebied van kunstgeschiedenis. Daarnaast lees, wandel en sport ik veel. Binnenkort hoop ik persoonlijk met u kennis te maken via de kol gesprekken. Graag tot dan.

Het schooljaar is alweer anderhalve week aan de gang, maar eigenlijk weten wij nog niet zoveel van elkaar. Ik ben Charlotte Weidemann, 27 jaar en woon in Leuvenheim. In mijn vrije tijd sport, reis en lees ik graag. Tot aan de kerstvakantie vervang ik juf Miriam op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ik werk nu 6 jaar in het onderwijs en heb heel veel zin in het komende half jaar! 

Ik ben Jesper Timmer, sinds dit schooljaar de leerkrachtondersteuner op De Vliegenier.
Na 2,5 jaar op De Rietendakschool was het tijd voor een nieuwe uitdaging en die heb ik op De Vliegenier gevonden.
Ik ben 28 jaar, houd van voetbal en heb erg veel zin in dit schooljaar.
Ik ga kinderen apart begeleiden maar ook ondersteunen in de groepen. Verder ga ik me bezighouden met de sportactiviteiten.
We gaan er een mooi jaar van maken!

Onderbouw nieuws 

Informatie uit de kleutergroepen

De eerste schoolweken zijn alweer bijna voorbij. De kinderen wennen langzaam aan elkaar en het weer naar school gaan. We hebben veel gepraat over de vakantie. De kinderen zijn veel aan het ontdekken wat er allemaal te zien is in de klas en in de hoeken. En wat zijn er veel regeltjes waar we ons aan moeten houden.
Maandag starten we met ons eerste thema. Vrijdag aanstaande ontvangt u de themabrief per mail.
Tot slot: Wilt u ervoor zorgen dat de bekers, broodtrommels etc. voorzien zijn van naam? Daarnaast zien we veel volle bekers tijdens het fruitmoment en de lunch. De beker voor de helft vol is meer dan voldoende. We vinden het fijn dat de kinderen een theedoek mee naar school nemen om de tafel te dekken tijdens de lunch.

Middenbouw nieuws

Gestart in groep 3

Wat was het spannend om te starten in groep 3. Eerst een leuk plekje zoeken in de groep, daarna de juffen en meester leren kennen en dan...gaan we snel aan het werk. Rekenen, lezen, schrijven; er moet nogal wat gebeuren in groep 3. En dat is best wennen! Daarom wordt er ook nog veel gespeeld. We hebben een bouwhoek, een leeshoek, een schrijfhoek en gaan regelmatig werken met de IPADS en heerlijk naar buiten.

In korte tijd leren de kinderen al heel veel. De getallen benoemen, tellen, terugtellen, bus-sommen, maar ook kennen we de letters i, k, m en s al. En daar zijn we samen al mooie woorden van aan het maken; ik, kim, sim, sik. Al die letters worden ook al geoefend in het schrijfschrift, niet altijd makkelijk maar oefening baart kunst.

De komende tijd zal ik u via de mail op de hoogte houden van de activiteiten in de groep. U weet dan precies welke letters en woorden er aangeleerd worden en wat de doelen van het rekenen zijn.

Mochten er vragen, zorgen of andere zaken zijn die u ter sprake wilt brengen, dan horen we dat graag. Via de mail en het telefoonnummer van school zijn we bereikbaar. We proberen elke dag voor schooltijd de mail te lezen en te beantwoorden.

We zijn weer begonnen in groep 4

De eerste week hadden we nog tijd om een gedeelte van de lesstof van groep 3 te herhalen. Hoe zat het ook alweer met getalmuurtjes e.d. In deze tweede week zijn we van start gegaan met werken uit de taalboeken, rekenboeken, Estafette boeken. Best moeilijk allemaal nog. Het is heel anders dan in groep 3. Andere juf, andere boeken en schriften. Maar dat komt allemaal goed de komende dagen. We hebben aandacht besteed aan de Dalton-regel “We noemen elkaar bij de naam” en regels in de klas. We werken met een blokje op tafel met kleuren erop: rood, groen, oranje, blauw en vraagteken. Met taal hebben we geleerd wat een zelfstandig naamwoord is en wat een lidwoord is en dat een verhaal een inleiding, kern en een slot heeft. We hebben de eerste lessen Estafette lezen gedaan. Vooral automatiseren van het lezen van woorden op het bord en de filmpjes die erbij horen vinden we erg leuk.
We hebben erg veel zin in komend schooljaar en in alles wat we gaan doen.
Het wordt vast een heel leerzaam en gezellig jaar!

Welkom in groep 5!

Jaa, we zijn weer begonnen! Na een fijne vakantie zijn we weer met elkaar van start gegaan. Het is voor iedereen weer wennen. De eerste week zijn dan ook vooral de regels besproken en hebben we het met elkaar gehad over hoe het in groep 5 werkt. We hebben elkaar beter leren kennen, door middel van de vakantie kletspot en de gewone kletspot. Erg leuk om veel over elkaar te weten! De eerste week hebben we nog leerstof herhaald van groep 4. Dit was voor de kinderen fijn om weer even op te starten. Vanaf deze week zijn wij weer begonnen met werk uit groep 5. We maken gebruik van de weektaak. Op de weektaak staat precies wat we elke dag gaan doen. Ook staat er moet werk op de weektaak, dit is werk dat elke week af moet zijn. Dit werk wordt door de leerlingen zelf ingepland. Dit is …

meer lezen

Bovenbouw nieuws

Groep 6a is begonnen!

Zo..... vakantie voorbij, we zijn alweer lekker 2 weken bezig! Fijn om iedereen weer te zien en alle verhalen over de vakanties te horen. Geen groep 5 meer, maar groep 6. Dat wordt meer van je verwacht en dat merken de kinderen ook.
De eerste week hebben we veel herhaald. Samen in het schoolgaan komen. Op tijd op staan, op tijd op school zijn, werk maken en afmaken. Welke vakken zijn nieuw dit jaar? Zijn er nog dingen anders? Allemaal moesten we even goed kijken. Pas de tweede week zijn we echt van start gegaan. Bij spelling worden woorden langer, met meerdere categorieën. Dit geldt ook voor technisch lezen Estafette. Topografie is een fijn, nieuw vak. Ook kregen we te horen dat we muziek krijgen dit jaar. In welke vorm is nog niet bekend, maar hierover later meer. Lekker gymen en bewegen. We gaan presentaties (oftewel spreekbeurten) doen, een boekenkring …

meer lezen

Nieuws uit groep 6B

We zijn weer begonnen! In een nieuw lokaal met een nieuwe en een niet zo nieuwe juf. We hebben een fijne start gehad en zijn de komende weken voornamelijk bezig om elkaar nog beter te leren kennen. Met Leefstijl wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de persoonlijke veranderingen. Iedereen verandert in de loop van de tijd natuurlijk wel een beetje, herkennen de kinderen deze veranderingen bij een ander en wat valt ze hieraan op? Ook zijn we bezig met hoe je een ander kunt helpen en hoe jij zelf graag geholpen wilt worden. Allemaal met als doel elkaar nog beter te leren kennen, zodat je op een fijne manier met elkaar om kunt gaan. Met taal oefenen we hard met de woordsoorten. De juffen waren erg trots, want ondanks die lange vakantie, konden de meeste kinderen de woordsoorten nog prima benoemen. Hartstikke knap! Tijdens rekenen hebben we het over de …

meer lezen

Groep 7

In de eerste week zijn wij veel bezig geweest met activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Ook zijn wij rustig aan begonnen met de nieuwe vakken, zoals Engels en de topografie van Europa. De kinderen zijn allemaal erg enthousiast en willen hard werken.

Ik hoop u allen te zien bij de KOL-gesprekken!

Groep 8 is begonnen!

Groep 8 is begonnen!

Yesss, we zijn weer begonnen! Na een heerlijke vakantie zijn we weer fris gestart op school. Een bijzonder jaar voor ons, want het is ons laatste jaar op de Vliegenier. We zijn nu de oudsten van de school en dat is best wel leuk! De eerste week stond in het teken van elkaar leren kennen. We hebben verschillende spelletjes gedaan en op die manier nieuwe dingen over elkaar geleerd. Er is aandacht besteed aan de groepsvorming en de regels in de klas. Ook hebben we aan de hand van instaplessen ons geheugen weer even opgefrist. 6 weken vakantie is wel erg fijn, maar de dingen die we geleerd hebben zakken dan wel een beetje weg. Gelukkig hadden we in de eerste week tijd om een gedeelte van de lesstof van groep 7 te herhalen. De eerste week hebben we ook aandacht besteed aan ons klaslokaal. Zo aan het begin van …  

meer lezen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Dalton sterrenschool De Vliegenier is onderdeel van Leerplein055