Compensatiedagen

Elk jaar zijn er compensatiedagen. Omdat we werken met het gelijke dagen model voor alle groepen, worden er per jaar wat te veel lesuren gemaakt.Lees meer


Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer