Compensatiedagen

Elk jaar zijn er compensatiedagen. Omdat we werken met het gelijke dagen model voor alle groepen, worden er per jaar wat te veel lesuren gemaakt. Helemaal niet vervelend, een paar uur extra onderwijs. Toch hebben we gemeend om die uren beschikbaar te stellen aan de gezinnen. Doel van die uren is om eens een dagje er op uit te kunnen. Een familie-weekendje weg behoort ook tot de mogelijkheden, maar ook gewoon een dagje uit. Het is de bedoeling dat deze dagen los worden opgenomen. Het is vooral niet de bedoeling deze dagen aan een vastgestelde vakantie te plakken om deze op die manier te verlengen. Daarvoor hebben we de flexibele vakanties. Alleen in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de directie kan hiervan worden afgeweken.

Binnen de toetsperiodes kunnen de dagen niet worden opgenomen. Ook is het fijn, om als de compensatiedagen worden opgenomen als de kinderen in de vakantie naar school gaan, de leerkrachten dit van te voren weten. Het scheelt dan veel werk in de voorbereiding.