Uitstroomcijfers

We vinden het belangrijk dat de leerlingen als ze van onze school komen op de goede plek in het Voortgezet onderwijs geplaatst worden. De afgelopen jaren leren ons dat de adviezen mooi overeenkomen met de carrières van onze leerlingen in het VO.

Jaar

Aantal leerlingen

 

Cito score  Landelijk gemiddelde Verschil
2021 23 534,3 534,5 – 0,2

In 2021 was het best wel spannend hoe het allemaal zou verlopen in een jaar van Corona en thuiswerken. Met de uitkomst van de Cito-eindtoets zijn we zeer tevreden.

De leerlingen stromen als volgt uit:

2021 VWO HAVO VMBO TL VMBO KL VMBO BB PRO
Aantal 3 3 6 10 1 1
Percentage  12,5% 12,5% 25% 42% 4% 4 %