Uitstroomcijfers

We vinden het belangrijk dat de leerlingen als ze van onze school komen op de goede plek in het Voortgezet onderwijs geplaatst worden. De afgelopen jaren leren ons dat de adviezen mooi overeenkomen met de carrières van onze leerlingen in het VO.

Jaar

Aantal leerlingen

 

Cito score  Landelijk gemiddelde Verschil
2019 28 536,8 535,7 + 1,1

In 2020 is er geen Cito Eindtoets afgenomen in verband met het Coronavirus. We vinden dat best jammer, omdat we hoge verwachtingen hadden van de groep 8 uit 2020.

2020 VWO HAVO VMBO TL VMBO KL VMBO BB PRO
Aantal 8 3 12 4 1 0
Percentage  28% 11% 42% 14% 3 % 0 %