Uitstroomcijfers

We vinden het belangrijk dat de leerlingen als ze van onze school komen op de goede plek in het Voortgezet onderwijs geplaatst worden. De afgelopen jaren leren ons dat de adviezen mooi overeenkomen met de carrières van onze leerlingen in het VO.

Jaar Aantal leerlingen

 

Cito score  Landelijk gemiddelde Verschil
2022 31 535 534,8 + 0,2

 

De leerlingen stromen als volgt uit:

2022 VWO HAVO VMBO TL VMBO KL VMBO BB PRO
Aantal 5 6 10 7 3 0
Percentage 16% 19% 32% 22% 9% 0%