Uitstroomcijfers

We vinden het belangrijk dat de leerlingen als ze van onze school komen op de goede plek in het Voortgezet onderwijs geplaatst worden. De afgelopen jaren leren ons dat de adviezen mooi overeenkomen met de carrières van onze leerlingen in het VO.

Jaar

Aantal leerlingen

 

Cito score Landelijk gemiddeldeVerschil
201919536,8535,7+ 1,1

 

2019VWOHAVOVMBO TLVMBO KLVMBO BBPRO
Aantal843400
Percentage42 %21 %16 %21 %0 %0 %