Peuter/kleutergroep

U kunt met uw kinderen bij ons terecht vanaf 0 jaar bij de kinderopvang. Dat is tenslotte één van de pijlers onder de Sterrenschool! De eerste link naar het basisonderwijs wordt vervolgens voor peuters al gauw gelegd. Op de patio in ons gebouw ontmoeten peuters en kleuters elkaar tijdens het buitenspelen op een heel natuurlijke manier. Dat gebeurt soms ook in het speellokaal, tijdens een spelmoment of een ‘gymles’, als het buiten slecht weer is.

In het schooljaar 2019 – 2020 bestaat er voor ouders van toekomstige leerlingen de mogelijkheid om hun kind tweemaal per week mee t elaten draaien in de kleutergroep. Opgeven hiervoor kan via Doomijn, die dan ook zorg dragen voor de begeleiding van de peuters. De peuters die er ‘aan toe zijn’ of gewoon nieuwsgierig zijn, komen dan kennismaken met de manier van werken in basisgroep 1. Door al deze ontmoetingen en de ervaringen bij de VSO en TSO is er op Dalton Sterrenschool De Vliegenier sprake van een echte doorgaande lijn in ontwikkeling van peuter naar kleuter!