Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. Het personeel van Leerplein055 mag echter geen medische handelingen verrichten voor leerlingen en ook geen medicatie (medicijnen) verstrekken of bewaken. Uiteraard willen wij met u meedenken voor het verkrijgen van de juiste (medische) hulp voor uw kind op onze school. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter bij ouders/verzorgers.

Leerplein055 heeft een protocol waarin beschreven wordt hoe de scholen van Leerplein055 omgaan met situaties waarbij een school geconfronteerd wordt met ziekte van een leerling, waarbij een leerling medicijnen in moet nemen en waarbij sprake is van (voorbehouden) medisch handelen.

Het protocol medisch handelen en medicijnverstrekking kan via school opgevraagd worden.