Leerkracht ziek… wat dan?

Mocht een leerkracht ziek worden, dan proberen we vervanging te regelen. In deze tijd van krapte op de onderwijsmarkt is dat niet eenvoudig. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Noodplan
Het kan natuurlijk voorkomen, dat er geen vervanger te vinden is. In dat geval werken we met een noodplan. Dat plan voorziet er in, dat de kinderen van een groep eventueel verdeeld worden over de andere groepen. Hiervan is alleen sprake voor de groepen 4 t/m 8. De kleuters en de leerlingen van groep 3 worden niet verdeeld over andere groepen. We vragen de ouders hun kind in deze extreme gevallen thuis te houden of weer mee te nemen naar huis. Is er geen thuis geen opvang mogelijk, dan zorgt de school voor opvang. Uitdrukkelijk melden we dan ook dat er geen onderwijs kan worden gegeven aan deze leerlingen.

Er is altijd een noodprogramma beschikbaar voor zo’n calamiteiten-dag, waarmee de kinderen aan de slag kunnen. U kunt zich voorstellen, dat we op zo’n dag niet een normaal onderwijsprogramma kunnen verzorgen. Het noodprogramma voorziet voornamelijk in zelfstandig werk, waarbij de kinderen niet te veel afhankelijk zijn van instructie.  We zijn erg terughoudend met de inzet van de intern begeleider en de directeur. Voor nood kan er wel eens wat, maar dit mag geen gewoonte worden. Het kan dan ook voorkomen dat we ook andere groepen wel naar huis moeten sturen. Dit om het onderwijs en de kwaliteit daarvan in de andere groepen te waarborgen. U snapt dat dit een laatste middel is, dat we zo min mogelijk hopen te hanteren.