Leerkracht ziek… wat dan?

Mocht een leerkracht ziek worden, dan regelen wij de vervanging met zoveel mogelijk bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Noodplan
Het kan natuurlijk voorkomen, dat er in geval van nood geen vervanger te vinden is. In dat geval werken we met een noodplan. Dat plan voorziet er in, dat de kinderen van basisgroep 4 (en bij langer dan één dag wisselend ook basisgroep 3) verdeeld worden over de andere groepen.

Er is altijd een noodprogramma beschikbaar voor zo’n calamiteiten-dag, dat dan aan de kinderen van basisgroep 3 of 4 wordt meegegeven. U kunt zich voorstellen, dat we op zo’n dag niet een normaal onderwijsprogramma kunnen verzorgen. Het noodprogramma voorziet voornamelijk in zelfstandig werk, waarbij de kinderen niet te veel afhankelijk zijn van instructie. Op deze manier kunnen we ervoor in ieder geval voor zorgen, dat er altijd een leerkracht kan worden ingezet voor de basisgroepen 1 en 2. Als er na 2 dagen nog geen vervanging beschikbaar is, kunnen de directeur of de IB-er worden ingezet. Dat kan voor maximaal 2 dagen.