Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). DeLees meer


Interne vertrouwenspersoon

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’. Het college van bestuurLees meer


Jaarverslag

Elk jaar is er een evaluatie over ons onderwijs. In het jaarverslag geven we weer hoe de stand van zaken is. Wij publiceren het jaarverslagLees meer


Kinderdagverblijf

Binnen ons Sterrenschoolconcept biedt Doomijn Kinderopvang  opvang aan voor kinderen van 0-4 jaar bij Kinderdagverblijf De Toermalijn. Het kinderdagverblijf zit ook in Het Kristal enLees meer


Kinderopvang en onderwijs

Sterrenschool en Doomijn Kinderopvang Dalton Sterrenschool De Vliegenier werkt samen met Doomijn Kinderopvang volgens een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. Samen biedenLees meer