Jaarverslag

Elk jaar is er een evaluatie over ons onderwijs. In het jaarverslag geven we weer hoe de stand van zaken is. Wij publiceren het jaarverslagLees meer


Kindercentrum.nl

Kindercentrum.nl Apeldoorn Keulenstraat 5 7418 ET Deventer T : 088 – 75 00 801 M: apeldoorn@kindercentrum.nl Meer informatie leest u op de website van Kindercentrum.nl


Kinderdagverblijf Ukkie

Kinderdagverblijf en BSO Ukkie Arnhemseweg 158, 160 en 156a 7335 DN Apeldoorn 055-5410793 contact@kinderopvangukkie.nl Lees meer over Kinderdagverblijf Ukkie op de website   


Kinderopvang Doomijn

Kinderopvang Doomijn Postbus 1046 8001 BB Zwolle Vragen over kinderopvang? Neem contact op met onze afdeling Klantadvies via telefoonnummer (038) 421 45 21. Voor alleLees meer


Klachtenprocedure

Het zou kunnen zijn, dat u een klacht heeft over de school. Die klacht bespreekt u in eerste instantie rechtstreeks met de leerkracht van uwLees meer