Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis) onderwijs. In Apeldoorn werken de tien besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs samen, om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven.

Zorgplicht

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden. Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder bespreken. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de kwaliteitscoördinator en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn. Genoemde medewerkers werken samen in het kernteam van de school. Bij een kernteambespreking wordt de ouder/verzorger vrijwel altijd uitgenodigd.

Ouders

Voor uitgebreide informatie, inclusief de werkroutes, verwijzen wij naar de website van Passend Onderwijs Apeldoorn

Ouders kunnen met specifieke vragen over de situatie van hun kind terecht bij de eigen school of het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt. Ook kunnen ouders contact opnemen met een van de ouderorganisaties of het informatiepunt 5010. U kunt 5010 telefonisch bereiken via 0800-50 10.

Ministerie van Onderwijs over passend onderwijs