Kinderdagverblijf

Binnen ons Sterrenschoolconcept biedt Doomijn Kinderopvang  opvang aan voor kinderen van 0-4 jaar bij Kinderdagverblijf De Toermalijn. Het kinderdagverblijf zit ook in Het Kristal en is een complete plek waar we zowel in het onderwijs als de kinderopvang veel aandacht hebben voor eigen ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid. Dat maakt de stap naar de basisschool straks klein. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen te kiezen wat ze willen doen, dagen ze uit door te zorgen dat er telkens nieuwe materialen zijn om te ontdekken. Vanuit een onderzoekende houding leren kinderen om betekenis te geven aan de wereld om hen heen.

Deze locatie heeft vijf stamgroepen voor kinderen van 0-4 jaar en 36 kindplaatsen. De indeling van de groepen wordt bepaald door de leeftijden van de aanwezige kinderen. Kinderdagverblijf De Toermalijn is geopend tussen 7.30 en 18.15 uur. Samen met Peuteropvang De Toermalijn en BSO De Toermalijn bieden we kinderen een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar.

Vast dagritme

Er wordt gewerkt volgens een vast dagritme. Elke dag wordt op vaste momenten met de kinderen besproken wat ze hebben gedaan. Dit geeft niet alleen inzicht in handelen en tijdsbesef, maar stimuleert meteen de taal. Het hele programma helpt de kinderen bij de overstap naar de basisschool. Ze zijn dan al gewend aan het samen met andere kinderen in de kring zitten, om liedjes te zingen en te praten over bijvoorbeeld kleuren, of om aan tafel te werken me klei, plaksel of schaar.

Dit maakt kinderdagverblijf De Toermalijn bijzonder

  • Elke dag is er veel ruimte voor vrij spelen zowel binnen als buiten. Zo ontstaat er een afwisseling van creatieve activiteiten, muziek, dans, techniek.
  • Natuurlijk hebben we oog voor wat ieder kind kan, wil en nodig heeft. Dat ontdekken ze trouwens zelf. Terwijl we samen knutselen en koken bijvoorbeeld, of zingen en dansen.
  • Buiten wachten fijne uitdagingen. Zo heeft onze de tuin veel hoekjes om verstoppertje te spelen of in alle rust planten en beestjes te ontdekken.
  • We gaan uit van de eigenheid van het kind en dagen het elke dag uit om actief te leren en zelf op onderzoek te gaan.

Meer informatie

Klik op de link voor meer informatie over kinderdagverblijf De Toermalijn of bel met de afdeling Klantadvies van Doomijn Kinderopvang via telefoonnummer (038) 421 45 21. U kunt ook mailen naar klantadvies@doomijn.nl