Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door BSO De Toermalijn van Doomijn Kinderopvang.

Afname van de vso is mogelijk van 7.30 – 8.30 uur. Opvang op een eerder tijdstip kan extra worden ingekocht. De kinderen kunnen rustig de dag opstarten onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Er is ruimte om lekker een boekje te lezen, wat te knutselen een spelletje te doen etc. Belangrijk is dat het een ontspannen moment is, voordat de school begint om 8.30 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht.

Opvang tijdens vakanties en schoolvrije dagen verloopt via het ouderportaal van Doomijn Kinderopvang. 14 dagen vooraf aanmelden is gegarandeerde opvang.