Peuterspeelzaal / peuteropvang (POV)

In ons schoolgebouw bieden we samen met Doomijn Kinderopvang opvang aan voor kinderen van 2 – 4 jaar bij Peuteropvang De Toermalijn. Peuteropvang De Toermalijn is geopend tussen 8.30 en 12.00 uur. Samen met kinderdagverblijf De Toermalijn en BSO De Toermalijn, bieden we kinderen een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar op De Vliegenier.

Aandacht voor ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid

Zowel in het onderwijs als de opvang is er veel aandacht voor eigen ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid. Er vindt goed overleg plaats tussen de pedagogisch medewerkers van Doomijn en de leerkrachten van onze school. Dit maakt de stap naar de basisschool straks klein. Dankzij mooie programma’s en structuren biedt de opvang een herkenbare en vertrouwde omgeving. Gezonde regelmaat dus. Kinderen weten zelf trouwens precies wat ze leuk en spannend vinden. Er is ruimte voor eigen ideeën en wensen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor het VVE aanbod is onze school de koppelschool. De VVE opvang (Voor- en Vroegschoolse educatie) is speciaal voor kinderen die in hun ontwikkeling van de taal extra aandacht nodig hebben. Het CJG kan een VVE-indicatie toekennen aan een kind. Op dit moment stromen er weinig kinderen door vanuit het VVE programma naar onze school.

Meer informatie

Klik op de link voor meer informatie over POV De Toermalijn of bel met de afdeling Klantadvies van Doomijn Kinderopvang via telefoonnummer (038) 421 45 21. U kunt ook mailen naar Marion Remer (manager Kinderopvang) voor meer informatie m.remer@doomijn.nl.