Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit binnen de groep waar hoofdluis is geconstateerd. Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiswerkgroep is een extra controle. Als u zelf hoofdluis constateert vragen we u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind zodat maatregelen getroffen kunnen worden.

Als er binnen een groep een vermoeden bestaat dat er hoofdluis aanwezig is, krijgt het betreffende kind een folder mee waarin tips staan hoe hoofdluis te behandelen. Ook de overige kinderen krijgen een brief mee zodat u uw kind wellicht extra kunt controleren en maatregelen kunt treffen om verspreiding tegen te gaan. Wij vragen uw medewerking.