ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreis-gelden.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het Kerstfeest of Pasen maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen.

De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Afgelopen jaar is deze vastgesteld op € 25,- per kind, [aangevuld met een regeling voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin]. De ouderraad kan u hierover nader informeren.
De ouderbijdrage wordt bij voorkeur geint via uw bank. U krijgt daarover bericht van de ouderraad, maar u kunt natuurlijk ook zelf het  bedrag overmaken.

Schoolreisje
De bijdrage voor de schoolreisjes is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Voor dit schooljaar is de bijdrage voor de schoolreis vastgesteld op € 35. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de directeur.

Stichting Leergeld

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken. Stichting Leergeld kan wel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen.