Huiswerk

Huiswerk eerst niet…
Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich na een intensieve schooldag ook weer moeten kunnen ontspannen, door lekker te spelen. Omdat er echter steeds meer gewerkt wordt met de computer, is dus ook steeds meer lesstof altijd en overal voor alle kinderen beschikbaar. Daarnaast maakt het gebruik van internet het mogelijk om tussentijds in te loggen op de eigen leeromgeving, waardoor verder werken aan een werkstuk of (eigen) opdracht mogelijk wordt. Natuurlijk kan en mag dat. Toegankelijkheid hoort nu eenmaal bij deze tijd.

Het is daarbij wel van groot belang, dat u samen met uw kind(eren) daarover praat en hen helpt keuzes te maken. Daarbij gaat het er om samen een goede balans te vinden tussen: ‘nog eens samen oefenen’ en lekker ontspannen.

In de hogere groepen zal wel met het groeien der jaren, huiswerk worden meegegeven. Dat heeft ook te maken met de stap naar het voortgezet onderwijs, het leren plannen. Soms komt het voor dat leerlingen stof moeten afmaken, waar ze op school, door verschillende omstandigheden wellicht niet aan zijn toegekomen.

Wat ons betreft is lezen daarbij een uitzondering. U mag voorlezen of zelf lezen tot dagelijks ‘huiswerk’ bestempelen. Laat uw kind(eren) maar lekker veel leeskilometers maken. Dat ondersteunt de woordenschat, de ontwikkeling van de taal en is bovendien nog leuk ook!