Ziekmelden… voor schooltijd en telefonisch

Het is erg belangrijk, dat de leerkracht zo snel mogelijk weet of uw kind(eren) verzuimt. We vragen u dan ook ziekmeldingen van kinderen, al dan niet leerplichtig, ’s morgens rond 08.00 uur te doen. Omdat het niet altijd mogelijk is de mail voor aanvang van de lessen te checken, vragen we u dit telefonisch (tel. 055 – 3660012) of via de Parro-app te doen te doen.