Ontwikkelingsperspectief

Wanneer een leerling gaat afwijken van het reguliere programma en dit invloed heeft op de uitstroombestemming na groep 8, zal de leerling een ontwikkelingsperspectief krijgen.
In het ontwikkelingsperspectief wordt de verwachte uitstroombestemming beschreven, onderbouwd met de belemmerende factoren, stimulerende factoren en onderwijsbehoeften. Tevens wordt er beschreven op welke manier er wordt afgeweken van het reguliere programma en hoe de ondersteuning zal verlopen.
Het ontwikkelingsperspectief wordt minimaal één keer per jaar met ouders besproken en geëvalueerd.