De organisatie

Op De Vliegenier wordt zoveel mogelijk in homogene groepen gewerkt, zodat er een duidelijke basis ligt voor het werken met groepsplannen.

Groepsplannen laten zien op welke wijze er op groepsniveau wordt gedifferentieerd op basis van onderwijsbehoeften. De ontwikkeling bij kleuters verloopt anders en om die reden hebben wij gekozen voor het werken in heterogene groepen. Groep 0/1/2 zijn samengevoegd tot één groep.

In sommige groepen is er een wand geplaatst en zijn groepen aan elkaar verbonden. Een leerkracht en een leerkrachtondersteuner werken daar nauw samen in een relatief grotere groep. Door twee teamleden effectief in te zetten krijgen kinderen de aandacht die zij nodig hebben. De leerkracht draagt zorg voor de instructie en is eindverantwoordelijk voor deze groep. Het voordeel is dat de leerkrachtondersteuner ook begeleidt en extra handen kan bieden.

Peuters
Op twee ochtenden komen de peuters bij de kleuters. Op deze wijze leren zij van elkaar en kunnen de oudsten verantwoordelijkheid ontwikkelen. Wij streven naar het werken volgens doorgaan de leerlijnen.

In het geval van ziekte
Mocht een leerkracht ziek zijn, dan proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.