De organisatie

Op De Vliegenier wordt zoveel mogelijk in homogene groepen gewerkt, zodat er een duidelijke basis ligt voor het werken met groepsplannen.

Groepsplannen laten zien op welke wijze er op groepsniveau wordt gedifferentieerd op basis van onderwijsbehoeften. De ontwikkeling bij kleuters verloopt anders en om die reden hebben wij gekozen voor het werken in heterogene groepen. Kinderen uit de groepen 0/1/2 zijn samengevoegd tot twee groepen 1-2 en een instroomgroep. Vanuit de instroomgroep, waar we de kinderen in een kleinere groep laten wennen aan het schoolleven, stromen de kinderen door naar de groepen 1-2.

In sommige groepen is er een wand geplaatst en zijn groepen aan elkaar verbonden. Een leerkracht en een leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent werken daar nauw samen in een relatief grotere groep. Door twee teamleden effectief in te zetten krijgen kinderen de aandacht die zij nodig hebben. De leerkracht draagt zorg voor de instructie en is eindverantwoordelijk voor deze groep. Het voordeel is dat de leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent ook begeleidt en extra handen kan bieden.

Peuters
Op verschillende momenten in de week kan het gebeuren dat een groepje peuters meespelen met onze kleuters. Dat zal dan vaak in onze gedeelde patio plaats vinden.

In het geval van ziekte
Mocht een leerkracht ziek zijn, dan proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.