Actief Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. De uitingen van leraren zijn in lijn met de democratische rechtstaat en ook ons onderwijsaanbod is afgestemd op de verschillende leerbehoeften van leerlingen.

In het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Het onderwijs:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Humanistische vorming
Om deze redenen wordt er vanaf groep 5 t/m 8 humanistische vorming door een vakleerkracht aangeboden. Ook is er een leerlingenraad waarin leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zitting hebben. Er wordt onder voorzitterschap van een van hen gesproken over diverse zaken.

Burgerschap staat nadrukkelijk op de onderwijsagenda. In het komende jaar zal het ook op De Vliegenier weer ruim aan bod komen en wordt het aanbod beschreven.