Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent. Het is de oefenplaats voor de democratische samenleving waar verschillende verhalen samen komen.

De (basis)school is dé uitgelezen plek om met die basisnormen en -waarden van onze samenleving te oefenen. Met ons openbaar onderwijs leggen we een stevige basis voor onze leerlingen om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving.

Wat ‘goed’ burgerschapsonderwijs is bepalen we zelf op basis van de idealen en wat de leerlingen nodig hebben. Dit resulteert in goed onderwijs met concrete leerdoelen, bijpassend aanbod en zicht op de resultaten.

Humanistische vorming
Om deze redenen wordt er vanaf groep 5 t/m 8 humanistische vorming door een vakleerkracht aangeboden. Ook is er een leerlingenraad waarin leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zitting hebben. Er wordt onder voorzitterschap van een van hen gesproken over diverse zaken.

Burgerschap staat nadrukkelijk op de onderwijsagenda. In het komende jaar zal het ook op De Vliegenier weer ruim aan bod komen en wordt het aanbod beschreven.