Digitaal waar het kan!

Als u kiest voor De Vliegenier, kiest u ook voor onderwijs met iPads.

In de groepen 3 t/m 8 wordt met iPads gewerkt. Ook bij de kleuters komen er iPads, zodat er in een groepje mee gewerkt kan worden. Deze voorziening is er om kinderen digitaal de wereld te laten verkennen. Wij zien het als een vanzelfsprekend middel dat steeds belangrijker is geworden in de ontwikkeling van de 21e eeuwse skills.

Vanaf groep 3 is de iPad een vast onderdeel binnen ons onderwijsaanbod. In deze groep kan een kind over een school-iPad beschikken. Natuurlijk zorgen we ervoor dat het middel ook breder tijdens alle vak- en vormingsgebieden wordt ingezet.

Digitale schoolborden, touchscreen
In alle lokalen hangt een digitaal schoolbord (Active Board) of touchscreenboard. Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd.