Digitaal waar het kan!

Als u kiest voor De Vliegenier, kiest u ook voor een digitale ontwikkeling

Vorig schooljaar hebben we de beschikking gekregen over een flink aantal nieuwe devices. Zo beschikken we in de onderbouw over I-pads en voor de groepen 4 t/m 8 over chromebooks.

Deze voorziening is er om kinderen digitaal de wereld te laten verkennen. Wij zien het als een vanzelfsprekend middel dat steeds belangrijker is geworden in de ontwikkeling van de 21e eeuwse skills. In het komende jaar gaan we verder verkennen hoe we de digitale wereld op een verantwoorde wijze kunnen integreren in ons onderwijs.

Natuurlijk zorgen we ervoor dat het middel ook breder tijdens alle vak- en vormingsgebieden wordt ingezet.

Digitale schoolborden, touchscreen
In alle lokalen wordt er gewerkt met een Touchscreen board. Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd.